NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Kosovo Conflict

Nieuws

Achtergrond

Nasleep

Conflict

Vluchtelingen

Etnische zuivering

Internet en Media

Links

De nasleep

Kosovo-Serviërs en Belgrado boos over importheffingen
(18 april 2001)
In Kosovo hebben gisteren boze Serviërs het doorgaande verkeer goeddeels lamgelegd uit protest tegen de inrichting van douaneposten langs de grens met Servië en tegen de belastingen die sinds maandag worden geheven op producten die vanuit Servië in Kosovo worden geïmporteerd.

Belgrado belooft Vojvodina autonomie
(11 april 2001)
Vojvodina krijgt de grondwettelijk gegarandeerde autonomie terug die in 1988 door de toemalige Joegoslavische leider Slobodan Milosevic is afgepakt.

'Waarheidscommissie' in Joegoslavië
(9 april 2001)
Servië richt een waarheidscommissie op om de opeenvolgende oorlogen in voormalig Joegoslavië te onderzoeken. De commissie is een initiatief van president Vojislav Kostunica.

Dialoog in Macedonië stagneert
(6 april 2001)
De politieke dialoog over de rechten van de Albanese minderheid in Macedonië dreigt vast te lopen. De Albanese leider Arben Xhaferi heeft gisteren gewaarschuwd voor een heropleving van het geweld. "De rebellen zijn niet verdwenen. Zij zijn om ons heen."

OVSE: Toestand minderheden in Kosovo 'sinister'
(4 april 2001)
De situatie van de etnische minderheden in Kosovo biedt volgens een gisteren uitgebracht rapport van de OVSE en de VN- hulporganisatie UNHCR een "sinister beeld".

Geweld slaat over van Macedonië naar Zuid- Kosovo
(30 maart 2001)
Voor het eerst in het Macedonische conflict zijn mortieren en granaten afgeschoten op de Kosovaarse zijde van de grens. Daarbij kwamen drie burgers om het leven. De Macedonische regering en de Albanese rebellen ontkennen verantwoordelijk te zijn voor de beschietingen.

In Macedonië moet dialoog snel beginnen
(28 maart 2001)
De Macedoniërs zeggen bereid te zijn "de lessen te leren" uit het geweld van de afgelopen twee weken. De dialoog met de Albanese minderheid moet zo snel mogelijk beginnen.

Macedonië is kwestie voor EU
(28 maart 2001)
In Macedonië zwijgen de wapens. Of ze weer gaan spreken, hangt vooral af van de vraag of het geweld wordt gevolgd door een dialoog tussen de Macedonische regering en de vertegenwoordigers van de Albanese minderheid, en wel een die tot concrete resultaten leidt.

In Skopje ontbreekt triomfalisme
(27 maart 2001)
De Albanese rebellie in Macedonië is - voorlopig - voorbij. De media reageren ontnuchterd, zonder triomfalisme aan de ene en verslagenheid aan de andere kant.

EU wil Skopje intomen
(26 maart 2001)
De Europese Unie en de NAVO proberen vandaag in de Macedonische hoofdstad Skopje de Macedoniërs ertoe te bewegen het geweld tegen de Albanese rebellen niet te hoog te laten oplopen. Het Macedonische leger veroverde gisteren naar eigen zeggen in het 's ochtends geopende "definitieve" offensief zes dorpen.

In één week van nul naar tien helikopters
(26 maart 2001)
Een week geleden hadden de Macedoniërs geen helikopters voor de strijd tegen de Albanese rebellen. Nu hebben zij er tien. Vorige week donderdag verkocht de Oekraïne vier militaire transporthelikopters van het type MI-8 aan Macedonië.

De bossen zijn verbrand, de rebellen verdwenen
(26 maart 2001)
De Macedoniërs gingen gisteren volop in de aanval tegen de Albanese rebellen bij Tetovo - tot vreugde van de Macedoniërs en tot verontwaardiging van de Albanese minderheid.

De storm van de oorlog bereikt het zuiden
(24 maart 2001)
De strijd in Macedonië is de nieuwste en wellicht niet laatste etappe van een oorlog die al tien jaar duurt: de strijd om de verdeling van de boedel van het oude Joegoslavië. Een rondgang langs Groot- Servië, Groot- Kroatië en de 169 bewindslieden van Bosnië.

'Macedonië bedreiging voor Europa'
(24 maart 2001)
De Russische president Vladimir Poetin vreest dat de crisis in Macedonië Europa in het hart kan treffen. In Stockholm vergeleek hij de situatie in Macedonië met die in Tsjetsjenië van enkele jaren geleden.

Macedonië opent aanval in Tetovo
(22 maart 2001)
Het Macedonische leger heeft vanochtend bij Tetovo de aanval geopend op de Albanese rebellen in de bergen. Het leger wil hen 'neutraliseren', omdat ze geen gehoor hadden gegeven aan het ultimatum zich over te geven of terug te trekken.

NAVO: meer hulp voor Macedonië
(22 maart 2001)
De NAVO en haar lidstaten hebben aanvullende maatregelen genomen om voorraadlijnen naar de Albanese extremisten in Macedonië af te snijden en de Macedonische regering te helpen.

Kwestie Macedonië kent alleen theoretische oplossingen
(22 maart 2001)
De gespannen situatie in Macedonië bewijst dat de NAVO op de Balkan in een positie is komen te verkeren waarin ze het nooit goed kan doen, vindt Jonathan Eyal. De Albanese kwestie kent slechts theoretische oplossingen.

Toneelstuk Albanese rebellen mislukt
(21 maart 2001)
Op de berg boven Tetovo vechten Albanezen tegen de Macedoniërs. Ze geven zich uit voor burgers, maar kunnen hun toneelstukje niet lang volhouden.

Ultimatum Macedoniërs afgewezen
(21 maart 2001)
De Albanese rebellen bij Tetovo negeren naar eigen zeggen een ultimatum, dat de Macedonische regering hun gisteren stelde. De regering gaf de rebellen tot komende middernacht de tijd zich over te geven of zich uit Macedonië terug te trekken.

Lessen uit Kosovo
(20 maart 2001)
NAVO-woordvoerders zijn van nature optimisten. Nog maar een week geleden dacht de organisatie met een handigheidje het gevaar van een nieuwe oorlog in de Balkan te hebben afgewend. Laat Servische troepen de veiligheidszone bij het drielandenpunt met Kosovo en Macedonië opschonen en de Albanese infiltratie in Servië en Macedonië wordt afgeknepen, zo luidde de geruststellende boodschap.

Streven naar Groot-Albanië bestaat niet
(16 maart 2001)
Sommige waarnemers weten het zeker: de strijd van de Albanezen in Zuid-Servië en die van de Albanezen in Macedonië hebben ten doel een Groot-Albanië te scheppen. Maar er bestaat nergens een noemenswaardig verlangen naar een Groot-Albanië.

NAVO sust zorg over geweld Tetovo
(16 maart 2001)
De escalatie van het geweld in Macedonië wordt internationaal met bezorgdheid gevolgd. Maar de NAVO maakte gisteren duidelijk dat de ernst van de situatie niet moet worden overdreven.

Bestand Servië en Albanese rebellen
(13 maart 2001)
De Servische regering en de Albanese rebellen in Zuid-Servië hebben gisteren een staakt-het-vuren akkoord bereikt. De rebellen hebben aangekondigd het akkoord gedurende een week te eerbiedigen.

Macedoniërs praten al over volgende oorlog
(13 maart 2001)
De Servische regering en de Albanese rebellen in Zuid- Servië hebben gisteren een bestand getekend. Verderop langs de Macedonische grens is de spanning tussen Albanezen en Macedoniërs voelbaar.

Kritiek ontzenuwd op NAVO-acties
(10 maart 2001)
Het bloedbad in het Kosovaarse dorp Racak, in 1999 mede aanleiding voor NAVO- bombardementen op Joegoslavië, was niet in scène gezet door Albanezen.

Bloedbad in Racak was een bloedbad
(10 maart 2001)
De Finse Helena Ranta leidde het onderzoek naar het bloedbad in Racak, Kosovo. Twee jaar heeft ze er niet over willen praten. Nu wel. Een opluchting, vindt ze, na "alle onzin die erover is gezegd."

NAVO zint op hulp van Belgrado tegen rebellen
(7 maart 2001)
De NAVO overweegt Joegoslavische troepen in te schakelen langs de grens met Macedonië om zo aanvallen van etnisch-Albanese rebellen in te dammen. Als de NAVO hiertoe besluit, worden Joegoslavische troepen toegelaten tot de omstreden bufferzone tussen Kosovo en Servië.

Macedonisch drijfzand
(5 maart 2001)
Wat vanaf het begin van de NAVO-interventie tegen Servië werd gevreesd, is bezig werkelijkheid te worden. Militante Kosovaren van Albanese origine raken meer en meer in conflict met hun Atlantische beschermheren. Dat is vooral een gevolg van het feit dat de internationale gemeenschap onzekerheid laat voortduren over de toekomstige status van Kosovo.

Kosovo-Albanezen laken amnestiewet
(28 februari 2001)
De Kosovo- Albanezen zijn woedend over de nieuwe Joegoslavische amnestiewet. De strafvermindering geldt vooral voor Servische deserteurs.

'Kleinere bufferzone Zuid-Servië'
(28 februari 2001)
De NAVO- ministers van Buitenlandse Zaken zijn het er gisteren over eens geworden om een "gefaseerde en aan voorwaarden gebonden" verkleining van de vijf kilometer brede bufferzone in Zuid-Servië te overwegen.

'Italië moest VS volgen in crisis Kosovo'
(19 februari 2001)
De VS hebben volgens de Italiaanse krant La Repubblica Rome tijdens de Kosovo-crisis onder druk gezet om de lijn van Washington te volgen, door duidelijk te maken dat de Amerikanen op de hoogte waren van onrechtmatigheden bij een akkoord van Telecom Italia met de Servische telefoonmaatschappij.

Albanese rebellen heten nu extremisten
(19 februari 2001)
Volgens de één heet het gebied Zuid-Servië, volgens de ander Oost-Kosovo. Albanese rebellen voeren er ouderwets strijd tegen de Servische autoriteiten, maar volgens nieuwe regels.

Etnische Albanezen staan er alleen voor
(19 februari 2001)
De val van Milosevic blijkt rampzalig uit te pakken voor de etnische Albanezen, want daardoor kon het Westen de betrekkingen met Belgrado normaliseren en lijkt de terugkeer van Kosovo onder Joegoslavisch bewind opeens mogelijk. De etnische Albanezen betalen de prijs. Zij worden door iedereen in de steek gelaten, meent Jonathan Eyal.

Vredesmacht in Kosovo machteloos tegen terroristen
(17 februari 2001)
Bommen in vuilnisbakken, granaten in cafe's - wat kan de internationale vredesmacht in Kosovo doen? Nog eens waarschuwen voor de laatste keer.

Ex-directeur van Servische televisie gearresteerd
(14 februari 2001)
In Belgrado is gisteren de voormalige directeur van de Servische staatstelevisie gearresteerd op verdenking van nalatigheid bij de bescherming van zijn personeel tijdens de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië.Het gebouw van de Servische staatstelevisie werd tijdens de oorlog, op 23 april 1999, door een NAVO-raket getroffen.

NAVO en Kosovo
(13 februari 2001)
NRC Handelsblad-redacteur Peter Michielsen stelt in de krant van 9 februari dat het wel of niet planmatig uitvoeren van een campagne van etnische zuivering door de Servische regering, nog niet eens de hoofdvraag is bij de kwestie omtrent het wel of niet gerechtvaardigde ingrijpen van de NAVO.

'NAVO-oorlog Kosovo was niet gerechtvaardigd'
(9 februari 2001)
Aan de vooravond van de NAVO-luchtoorlog tegen Joegoslavië was in Kosovo geen sprake van massale etnische zuiveringen en was evenmin sprake van een humanitaire ramp, zoals de NAVO ter rechtvaardiging van het militaire ingrijpen beweerde.

Oorlog na Rambouillet al zeker
(9 februari 2001)
De vraag of de Serviërs aan het begin van de oorlog om Kosovo bezig waren de Kosovaren systematisch te verdrijven, is moeilijk te beantwoorden. Een humanitaire ramp door het optreden van de Serviërs was er wèl. En de oorlog was toen al onvermijdelijk.

Opnieuw geweld in Mitrovica
(1 februari 2001)
Bij nieuwe ongeregeldheden in de Ko sovaarse stad Mitrovica zijn gisteren 22 soldaten van de vredesmacht KFOR en rond veertig Kosovo-Albanezen gewond.

Incidenten langs grens Kosovo
(29 januari 2001)
Bij twee nieuwe incidenten langs de grens tussen Servië en Kosovo zijn het afgelopen weekeinde een dode en acht gewonden gevallen. Joegoslavië heeft om een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de VN gevraagd.

Haekkerup: nog geen verkiezingen in Kosovo
(15 januari 2001)
De vandaag aangetreden nieuwe leider van het VN-bestuur in Kosovo, de Deen Hans Haekkerup, wil "een wettelijk kader" scheppen voordat later dit jaar in Kosovo parlementsverkiezingen worden gehouden.

Joegoslavië, NAVO 'geen vijanden meer'
(11 januari 2001)
De Joegoslavische minister van Buitenlandse Zaken Goran Svilanovic heeft gisteren bij het eerste bezoek van een Joegoslavische gezagsdrager aan de NAVO sinds de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië in 1999 vastgesteld dat er "geen vijandschap" meer bestaat tussen de alliantie en Joegoslavië.

Ook Kosovo zoekt opening naar Europa
(3 november 2000)
De democratie is in opmars op de Balkan. Na Kroatië en Servië mikt nu ook Kosovo op de opening naar Europa.

KFOR slaags na actie tegen fabriek Kosovo
(14 augustus 2000)
In Mitrovica, in het noorden van Kosovo, zijn soldaten van de vredesmacht KFOR vanochtend slaags geraakt met Kosovo-Serviërs. Aan beide zijden vielen drie of vier gewonden; één van hen, een Serviër, moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Diverse journalisten die naar het complex waren gekomen werden door boze Serviërs aangevallen. Later vanochtend keerde de rust terug.

Bouwen aan multi-etnisch Kosovo moet doorgaan
(26 juli 2000)
Kosovo blijft onrustig en gewelddadig. Het is echter te vroeg om een multi-etnisch Kosovo op te geven, vindt Wilbert van Hövell tot Westerflie.

Servische politiemannen veroordeeld
(20 juli 2000)
In Servië zijn twee politiemannen tot gevangenisstraffen veroordeeld wegens de moord op Kosovo-Albanezen tijdens de NAVO-luchtoorlog tegen Joegoslavië, vorig jaar.

Tekort aan politie, rechters en cellen
(9 juni 2000)
Precies een jaar na de komst van de internationale gemeenschap kampt Kosovo nog steeds met een gebrek aan agenten, rechters en cellen. Een paar uur na hun arrestatie lopen boeven al weer op straat. 'Heel frustrerend' voor de VN-politie.

Amnesty: NAVO schond oorlogsrecht
(7 juni 2000)
De NAVO heeft tijdens de Kosovo-oorlog van maart tot juni vorig jaar het internationale oorlogsrecht gebroken; het bombardement op het hoofdkwartier van de Servische radio- en tv was een oorlogsmisdaad. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een vandaag verschenen rapport.

VN-bestuur in Kosovo wil de media intomen
(6 juni 2000)
Het VN-bestuur in Kosovo, UNMIK, werkt aan noodwetten die de media in Kosovo moeten intomen en die de etnische tolerantie in het gebied moeten bevorderen.

De waarheid over Kosovo mag niet verzwegen blijven
(12 mei 2000)
Allengs wordt duidelijk dat 'Kosovo' niet die succes story voor de NAVO is geweest zoals de buitenwacht geacht werd te geloven. Maar nog steeds is de hele waarheid niet verteld. Dat is wel nodig, willen de NAVO en de VS hun reputatie hooghouden, meent William Pfaff.

Treffers NAVO onzeker
(10 mei 2000)
De onduidelijkheid over het aantal voltreffers van de NAVO in Kosovo zal nooit verdwijnen.

Onafhankelijk Kosovo is onvermijdelijk
(18 april 2000)
Er is geen reden tot wanhoop over Kosovo, schreef Daan Everts, OVSE-ambassadeur in dit gebied, op 11 april op deze pagina. Hij bepleitte helderheid over de precieze status van Kosovo voor een bepaalde overgangsperiode. Dit zou volgens hem de roep om onmiddellijke onafhankelijkheid kunnen doen verstommen. William H. Taft IV vindt dat de Kosovaren snel uitzicht op een duidelijke weg naar onafhankelijkheid moet worden geboden.

Kritiek Amnesty op VN en KFOR
(14 maart 2000)
De rechten van de mens in Kosovo worden "niet gerespecteerd" door het VN-bestuur UNMIK en de vredesmacht KFOR.

Achter het laatste pad dreigt de oorlog
(14 maart 2000)
De spanningen lopen op aan de grens tussen Servië en Kosovo. Servische troepen trekken samen, uitgedaagd door een nieuwe Albanese guerrillagroep. Het slaperige gehucht Dobrosin is ruw wakker geschud.

NRC Webpagina's
30 april 2001

Uit M: Lente in Kosovo, Coen van Zwol (18 december 1999)


Zie ook:
Conflict per dag

    Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 2000