U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 


Dossier Millenniumprobleem

Computer

1998

Vul de schuren: De voorbereiding op het millenniumprobleem
(31 december 1998)
Een overzicht van de voorbereidingen op het millenniumprobleem in diverse sectoren van de economie. Van luchtvaartmaatschappijen tot ziekenhuizen. De noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn of worden getroffen, maar een rampje hier en daar valt toch niet uit te sluiten. Bedrijven wordt in ieder geval aan- geraden om eind 1999 de voorraden op het maximale niveau te hebben.

Bedrijven slaan extra in voor 2000
(31 december 1998)
Nederlandse bedrijven en instanties bouwen volgend jaar extra voorraden op uit voorzorg tegen het millenniumprobleem. Hamsteren moet voorkomen dat de bedrijfsvoering eind 1999 komt stil te liggen.

Militairen paraat tijdens eeuwwisseling
(24 december 1998)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de legerleiding verzocht een aantal eenheden militairen paraat te houden tijdens de eeuwwisseling. De militairen moeten klaar staan om in te springen als zich grote maatschappelijke problemen voordoen. Hoeveel manschappen nodig zijn, wordt volgend jaar bekend gemaakt.

DNB houdt snippen paraat voor 2000
(22 december 1998)
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt biljetten van honderd gulden achter de hand om rond de eeuwwisseling de explosieve vraag naar de ‘snip' aan te kunnen. ,,Wij doen dit puur uit zekerheid'', licht een DNB-woordvoerder toe. ,,Wij verwachten geen rampen.''

'Testdag' alle computers bepleit
(21 december 1998)
Er moet een 'nationale testdag' voor computers komen om te kunnen vaststellen of ze bestendig zijn voor het millenniumprobleem. Dit bepleit het Tweede-Kamerlid M. Wagenaar (PvdA) in de faxkrant Vlugschrift van haar partij.

De oplossing voor het milleniumprobleem: Vlucht!
(19 december 1998)
Ze weten alles over de 'millenium-bug': de computerstoring die kan optreden bij het aanbreken van het jaar 2000. En juist zij, de computer-experts, wachten dat moment niet af. Ze slaan op de vlucht. Of verzamelen voedsel, wijn en harde valuta omdat ze bang zijn voor de totale chaos. 'Als mensen weten dat een programmeur hem smeert, geeft dat te denken.'

Aanpak van millennium schiet tekort
(18 december 1998)
De overheid schiet nog steeds tekort in het aanpakken van het millenniumprobleem. Dit blijkt uit een analyse die gemaakt is in opdracht van het Millennium Platform.

Verzekeraars creëren millenniumvangnet
(16 december 1998)
Nederlandse verzekeraars zetten definitief 1 miljard gulden opzij als vangnet voor millenniumschade. Het geld komt in de Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij en moet voldoende zijn om de risico's van het millenniumprobleem af te dekken.

Ziekenhuizen doen te weinig aan millennium
(16 december 1998)
Ziekenhuizen moeten meer doen om te voorkomen dat op 1 januari 2000 door de 'millenniumbug' hun computers en daardoor ook vitale systemen niet behoorlijk meer functioneren.

Energiesector al halverwege 1999 klaar met 'millennium'
(15 december 1998)
Energiebedrijven verwachten op 30 juni van het volgend jaar gereed te zijn met de oplossing van het millenniumprobleem. Als voorzorgsmaatregel zal Nederland gedurende de millenniumwisseling geen elektriciteit importeren. Dat heeft het 'Energie Millennium Platform' dat de aanpak van het probleem in de sector coördineert vanmorgen aangekondigd. In de energiesector werken enkele honderden mensen aan de oplossing van het millenniumprobleem. Daarmee is naar schatting 200 miljoen gulden gemoeid.

Conflict tussen Raet en ministerie
(27 november 1998)
Getronics-dochter Raet en het ministerie van Binnenlandse Zaken bestoken elkaar met schadeclaims. Binnenlandse Zaken heeft Raet, dat voor het ministerie een nieuw salarissysteem voor ambtenaren bouwde, in maart van dit jaar aan de kant geschoven en gekozen voor een andere leverancier.

Stempelen als geheim wapen'2000-probleem'
(23 november 1998)
Er dreigen grote verliezen voor buitenlandse bedrijven die zich in Hongarije hebben gevestigd vanwege het millennium probleem. Nederland heeft zwaargewicht Jan Timmer ingezet om de Hongaren de weg te wijzen.

Gasunie klaar voor jaar 2000
(13 november 1998)
Gasunie in Groningen is vrijwel klaar voor het nieuwe millennium. De operatie om alle bedrijfsonderdelen `millenniumproof' te maken heeft 14 miljoen gulden gekost. De laatste anderhalf jaar zijn er zo'n 140 mensen mee bezig geweest.

Militair en verpleger krijgen bij eeuwwisseling geen verlof
(12 november 1998)
Ziekenhuispersoneel, defensiepersoneel en brug- en sluiswachters zullen in de nacht van 31 december 1999 op 1 januari 2000 in verhoogde staat van paraatheid worden gebracht. Veel verloven voor die weekenden zijn ingetrokken.

Extra geld voor Millenniumprobleem gemeenten
(6 november 1998)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt 11 miljoen gulden extra bij aan het oplossen van het millenniumprobleem bij de gemeenten. Minister De Vries heeft dat gisteren toegezegd in een gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Rotterdam taboe voor 2000-gevoelige schepen
(4 november 1998)
De haven van Rotterdam blijft open tijdens de eeuwwisseling maar schepen die niet kunnen aantonen dat ze millenniumbestendig zijn, komen er niet in. Overigens moeten de criteria en de maatregelen daarvoor nog vastgesteld worden en dat moet snel op internationaal niveau gebeuren.

Probleem met jaar 2000 niet tijdig opgelost
(27 oktober 1998)
Minder dan de helft van de organisaties die werken aan de oplossing van het millenniumprobleem verwacht dat alle cruciale computers en systemen op tijd gereed zullen zijn. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd voor het Millenniumplatform.

Jaar 2000: kans op stop stroomimport
(26 oktober 1998)
Nederland overweegt de import van stroom rond de eeuwwisseling tijdelijk stil te leggen. Zo kan worden voorkomen dat storingen bij buitenlandse elektriciteitscentrales als gevolg van het millenniumprobleem ook het Nederlandse net ontwrichten.

Verzekeraars in conflict over millenniumrisico
(21 oktober 1998)
In de verzekeringswereld is onenigheid ontstaan over het millenniumrisico dat de branche bedreigt. De verzekeraars weigeren in te gaan op het verzoek van de toezichthoudende Verzekeringskamer om de overeengekomen stroppenpot van 1 miljard gulden uit te breiden.

Jaar 2000: knuppels bij de deur
(17 oktober 1998)
Het millenniumprobleem wordt in alle delen van de wereld op zijn best halfslachtig aangepakt, toonden correspondenten van deze krant de afgelopen weken in een serie artikelen. Waarom doen we zo weinig tegen een bijna zekere computercrash?

KLM twijfelt aan veilig 2000
(17 oktober 1998)
De KLM twijfelt eraan of ze veilig kan vliegen op 1 januari in het jaar 2000 wegens het millenniumprobleem. Weliswaar heeft de luchtvaartmaatschappij er volgens eigen zeggen alles aan gedaan om het computerprobleem op te lossen, maar door de trage reacties van de overheden zijn luchthavens en de luchtcontrolesystemen niet millenniumveilig.

Ministers oefenen ramp voor eeuwwisseling
(12 oktober 1998)
Ministers uit Paars II nemen in 1999 deel aan een rampenoefening om de overheid voor te bereiden op de eeuwwisseling. De bewindslieden moeten daarbij ad hoc beslissingen nemen over problemen waarmee ze als gevolg van het millenniumprobleem te maken kunnen krijgen.

Britse ziekenhuizen nerveus voor 2000
(12 oktober 1998)
Ziekenhuizen, waar patiëntenlevens rechtstreeks van computers afhangen, zijn relatief kwetsbaar voor het millenniumprobleem. De Britse gezondheidszorg zet zich schrap voor de eeuwwisseling.

Italië denkt bij 2000 vooral aan het jubeljaar
(26 september 1998)
Italianen vertrouwen bij de aanpak van het millenniumprobleem vooral op hun fantasie en improvisatievermogen. De millennium-bug wordt vaak gezien als een truc van de softwareproducenten die iets nieuws willen verkopen.

Gok op klapper van de eeuw
(24 september 1998)
Speculeren op de klapper van de eeuw. Levensverzekeraar Royal Nederland ziet het gat in de markt en schotelt beleggers een Millennium Fonds voor. Het risico van een ineenstortende beurs ten gevolge van 'Y2K' wordt daarmee afgedekt.

Van Boxtel bezorgd: Gemeenten worstelen met millennium
(22 september 1999)
De aanpak van het millenniumprobleem bij de ministeries vertoont "een bemoedigender beeld" dan tevoren. "Reden tot zorg" is er nog bij de lagere overheden, de zelfstandige bestuursorganen en de publiekrechtelijke bestuursorganen.

Japan schuift maatregelen door crisis voor zich uit
(17 september 1999)
In Japan is slechts 9,4 procent van de 1.549 bedrijven die zijn genoteerd aan de beurs van Tokio klaar voor het millenniumprobleem. Maatregelen worden, vaak door geldgebrek, uitgesteld.

China: 2000-probleem zaak van fabrikanten
(9 september 1998)
Millenniumprobleem? Dat is een zaak van de fabrikan- ten die ons de computers hebben geleverd, aldus de Chinese standaardreactie. Zij doen er goed aan eventuele problemen tijdig te verhelpen.

Alleen 'revolutie' redt Brazilië van millenniumramp
(2 september 1998)
Brazilië is het meest gecomputeriseerde land van Zuid-Amerika. Maar ook het land met de meeste analfabeten. En klantvriendelijkheid is er een vreemd woord.

'Jahr-2000': wisselende greep op Duitsers
(26 augustus 1998)
Het milleniumprobleem krijgt Duitsland geleidelijk in de greep. Maar de mate waarin dat gebeurt loopt sterk uiteen. Het grootbedrijf neemt zijn maatregelen.

Millennium stimuleert vraag naar kostbare belletjeswijn
(19 augustus 1998)
De economie bloeit en de millennium- wisseling komt er aan. De champagne- business draait op volle toeren. Klassieke huizen bereiden uitzonder- lijke luxe versies van hun topchampagnes voor om aan een exclusieve cliëntèle te verkopen.

Kleine firma's op Wall Street nog niet klaar voor millennium
(11 augustus 1998)
De deelnemende Wall-Streetfirma's hebben de millenniumtest ('Y2K-test') van vorige maand met glans doorstaan.

Indiase millennium-experts helpen eerst buitenland
(11 augustus 1998)
India en de software- industrie zijn een gouden combinatie gebleken. Indiase computerexperts hebben een heel goede reputatie. Toch pakken ondernemingen in India het millenniumprobleem nauwelijks aan. ,,Een Indiase ondernemer houdt er niet van voor service te betalen.''

Computer mag leger Israel niet verlammen
(31 juli 1998)
Het Israelische leger neemt geen halve maatregelen om het millenniumprobleem te lijf te gaan. De 'vijand' mag nooit de indruk krijgen dat het oorlogsappararaat van Israel het op 1 januari 2000 ontregeld raakt.

Eeuwwisseling in VS als 'flinke sneeuwstorm'
(29 juli 1998)
In de VS werkt een taskforce van de overheid aan het millennium- probleem. En de Federal Reserve houdt de vorderingen bij de banken nauwlettend in de gaten. Bedrijven moeten honderden miljarden dollars investeren.

Computers Wall Street doorstaaneeuwwisseling
(25 juli 1998)
De computers op de effectenbeursop Wall Street zullen de eeuwwisseling zonder grote problemen doorstaan.Dat is gebleken na een test waarbij de overgang naar de volgende eeuwwerd nagebootst. Behalve een paar kleine storingen ging de test zonderproblemen gepaard. Dit hebben de beursbedrijven verzameld in deSecurities Industry Association deze week bekendgemaakt. Zo'n dertigbedrijven, zoals effectenkantoren en beursmakelaars, hebben meegedaanaan de test.

Russische roulette met eeuwwisseling
(24 juli 1998)
Het millennium-probleem heeft in Rusland geen hoge prioriteit. In een land met zoveel onveilige kerncentrales lijkt dat de Goden verzoeken.

Singapore jaagt op millennium-virus
(21 juli 1998)
Zullen computernetwerken op 31 december 1999 op tiltslaan, wanneer de cijfers 99 veranderen in 00? In het ene land wordt dit'millenniumprobleem' serieuzer aangepakt dan in het andere. Eerste deelvan een serie.

Wall Street test computersystemen voor jaar 2000
(14 juli 1998)
Wall Street zet deze en volgende week in een grootscheepse test de klok vooruit naar het jaar 2000. Doel is om te zien of de computersystemen de millenniumwisseling aankunnen.

Weerstand tegen uitsluiting 2000-claims
(14 juli 1998)
Verzekeraars sluiten eensgezind het millenniumrisico voor hun zakelijke klanten grotendeels uit. De oplossing voor de polishouders: keihard onderhandelen om het gesloten verzekeraarsfront open te breken.

Rekenkamer gispt kabinet: 'Probleem millennium onderschat'
(30 juni 1998)
Het demissionaire kabinet-Kok geeft te weinig leiding aan de oplossing van het millenniumprobleem. Als het probleem niet tijdig wordt opgelost, kunnen de gevolgen voor de samenleving ,,zeer ernstig'' zijn.

Overschot millenniumexperts
(11 juni 1998)
De vraag naar millenniumexperts valt tegen. Voor lang niet alle 11.000 mensen die zich hebben aangemeld om het eeuwwisselingsprobleem op te lossen is er werk. Het Millennium Platform verwacht echter dat aan het einde van het jaar de vraag naar computerpersoneel sterk zal stijgen, omdat veel bedrijven dan zullen beseffen dat zij in de problemen komen.

Digitaal onheil
(10 juni 1998)
Het kabinet beschouwt het millenniumprobleem - computers die rond het jaar 2000 op tilt slaan door de gecomprimeerde codering van jaartallen - als 'dominant' voor de komende periode. Dit verklaarde minister Wijers (Economische Zaken) begin april in zijn evaluatienotie over het Nationaal actieplan elektronische snelwegen. Deze waarschuwing was niet overbodig, zo blijkt nu uit een inventarisatie die het kabinet heeft laten maken. Het jaar-2000-probleem is voor de publieke sector vijfmaal groter dan begin dit jaar nog werd gedacht.

Banken traag met probleem bij jaar 2000
(10 juni 1998)
De Nederlandsche Bank is niet helemaal tevreden over de voortgang die de banken maken bij de oplossing van het millenniumprobleem. Dat zei onderdirecteur A. Touw van de financiële toezichthoudster in een toespraak voor de Nationale Millennium Conventie in de Amsterdamse RAI.

Overheid onderschat millenniumbug
(6 juni 1998)
Het millenniumprobleem is voor de publieke sector veel groter dan het kabinet begin dit jaar dacht. Toen ging het nog uit van ruim 47.000 objecten die daar mee te maken kunnen krijgen, nu zijn dat er bijna 235.000.

Laat de BIOS niet denken dat het 1980 is(28 mei 1998)
Vrijwel alle pc's krijgen kuren in 2000. Deze fout repareren is niet moeilijk. Een handleiding.

Informatie via Internet
(28 mei 1998)
Veel organisaties zijn bezig met het millenniumprobleem. Via het Internet publiceren zij artikelen en informatie. Een selectie van de belangrijkste sites.

Wachten op de inhaalslag
(28 mei 1998)
Aan economische voorspellingen geen gebrek: van tijdelijk dipje tot diepe recessie. Wat zijn de conjuncturele gevolgen van het 2000-probleem?

Niet bang voor ramp
(28 mei 1998)
,,Het is heel druk: ik zit in het derde jaar van mijn studie econometrie in Amsterdam en volg ook de cursus die mij moet voorbereiden op mijn tijdelijke taak als oplosser van het millenniumprobleem. Het begon met een advertentie in de krant waarin studenten werden opgeroepen een jaar de studie te staken en te komen werken voor Inzet & Instroom, een detacheringsbedrijf in Gouda''.

Geluk gebracht
(28 mei 1998)
,,Tot mijn vijftigste was ik automatiseerder. Maar het ging slecht in de branche en ik verloor mijn baan. Precies in de tijd dat mijn WW ten einde liep, kreeg ik een advertentie van Randstad onder ogen: 'Programmeurs gezocht, voor omschakeling naar de euro en aanpassing van software voor de eeuwwisseling'. Dankzij het millenniumprobleem kreeg ik weer werk, het heeft me dus eigenlijk persoonlijk alleen maar geluk gebracht''.

'Millennium weinig invloed op aandelen': Robeco-bestuurder Van Duijn
(16 mei 1998)
Het millenniumprobleem zal de aandelenmarkt grotendeels ongemoeid laten. Dat verwacht prof. J. van Duijn, bestuurder van Robeco, een van de grootste vermogensbeheerders van Nederland. ,,De hoofdbeweging blijft de sterke conjunctuur'', zegt Van Duijn.

Studenten worden rijk van het millenniumprobleem
(16 mei 1998)
Detacheringsbedrijf I&I leidt honderd studenten op om het millenniumprobleem bij ondernemingen en de overheid op te lossen. Ze zitten fluitend achter de computer en verdienen straks veel geld.

Verzekeringskamer wil 'millenniumnoodfonds'
(29 april 1998)
De verzekeringsbranche poogt zich in te dekken voor miljoenenclaims als het niet vóór de eeuwwisseling lukt alle computerprogramma's aan te passen aan de jaartelling vanaf 2000. Een 'millenniumnoodfonds' tegen faillissementen.

Millenniumprobleem wekt zorgen bij DNB
(28 april 1998)
De banken in Nederland floreren als nooit tevoren, maar De Nederlandsche Bank blijft zich zorgen maken. Zoals een goed toezichthouder betaamt. Over het millennium, de kredietwaardigheid en de Aziatische crisis.

Microsoft heeft toch problemen met millennium
(17 april 1998)
Ondanks eerdere verzekeringen van Bill Gates dat de producten van Microsoft bestand zijn tegen de komende millenniumproblemen is dat niet het geval.

Verzekeraars bezorgd om '2000-claims'
(17 april 1998)
Bedrijven en particulieren die onvoldoende actie hebben ondernomen tegen het zogeheten millenniumprobleem hoeven bij schade niet te rekenen op een uitkering van de verzekeraars.

80.000 gulden voor student
(16 april 1998)
Het detacheringsbureau Inzet&Instroom in Gouda biedt honderd studenten in technische studies bruto 80.000 gulden als zij zich aan de universiteit laten uitschrijven en een jaar lang bij het bureau komen werken aan het millenniumprobleem.

VS en millennium: geld genoeg maar de klok tikt snel
(15 april 1998)
Morgen heeft in Washington de eerste bijeenkomst plaats van de Presidentiële Raad van de Jaar 2000 Conversie. John Koskinen, hoofd van de raad en benoemd tot presidentieel assistant, zal met zijn team Bill Clinton ontmoeten en uitleggen hoe de stand van zaken bij de Amerikaanse overheid ten aanzien van Y2K (Year 2000), zoals de gangbare naam voor het milenniumprobleem luidt.

Millennium: bug busters gezocht
(7 april 1998)
De oplossing van het millenniumvraagstuk gaat meer kosten dan de tien miljard gulden waarvan het Millenniumplatform nu nog uitgaat. Nederland is langzaam met acties om het op hol slaan van computers op 1 januari 2000 te voorkomen en onderschat de kosten daarvan.

Millenniumprobleem nog altijd onderschat
(7 april 1998)
Het millenniumprobleem wordt nog onvoldoende serieus genomen. Grote publieke en particuliere organisaties die afhankelijk zijn van ingewikkelde computersystemen, dreigen over ruim zeshonderd dagen in grote moeilijkheden te komen. R.F. van Esch vindt dat de overheid alles op alles moet zetten om zeker te stellen dat essentiële maatschappelijke diensten en sectoren blijven functioneren.

Robeco-topman is bang voor recessie in 2000
(25 maart 1998)
Door de onderschatte computerproblemen als gevolg van de eeuwwisseling bestaat er 'een dikke kans' dat de economie rond het jaar 2000 in een recessie raakt.

Zuinigheid oorzaak 'probleem 2000'
(25 maart 1998)
Het millenniumprobleem wordt wel een managementprobleem genoemd omdat in de hogere regionen van het bedrijfsleven nog vaak met onbegrip wordt gereageerd op het probleem. Deze houding, vaak ingegeven door technofobie en de angst voor onbeheersbare en peperdure automatiseringsprojecten, houdt niet alleen de oplossing voor het millenniumprobleem tegen, maar vormt ook de basis van het probleem.

Deel van wet uitgesteld om probleem met millennium
(24 maart 1998)
De uitvoering van een deel van de Bijstandswet wordt een jaar uitgesteld wegens het millenniumprobleem. Minister Melkert (Sociale Zaken) vreest grote problemen bij de computers van de gemeentelijke sociale diensten als deze op 1 januari ook daadwerkelijk deze datum moeten herkennen.

Nog 649 nachtjes
(17 maart 1998)
Op 650 dagen voor het jaar 2000 voert de Tweede Kamer morgen overleg over het millenniumprobleem.

Kohnstamm: geen minister voor millenium
(2 maart 1998)
Een project-minister die wordt belast met het oplossen van het zogenoemde milleniumprobleem bij computers is volgens staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken, D66) overbodig.

Proefvlucht
(23 januari 1998)
Het millenniumprobleem is nu echt begonnen. De computers bij het reisbureau van Holland International blijken niet in staat te zijn om credit cards te herkennen waarvan de afloopdatum in de volgende eeuw ligt. Eerder kampte oliemaatschappij Texaco met hetzelfde probleem: tankpasjes die na 2000 aflopen hadden hun betaalfunctie verloren.

NRC Webpagina's
1998

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)