Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Behandelde begrippen

 1. Aanbodfactoren
 2. Balans
 3. Conjunctuur
 4. Centrale banken
 5. Conjunctuur-indicator
 6. Diepte-investeringen
 7. Ecu
 8. Eigen vermogen
 9. Economische en Monetaire Unie (EMU)
 10. EMU-schuld
 11. EMU-schuldquote
 12. EMU-tekort
 13. Euro
 14. Europese Unie
 15. Financieringstekort
 16. Inflatie
 17. Investeren
 18. Liquiditeit
 19. Liquiditeitenmassa
 20. Criteria van Maastricht
 21. Verdrag van Maastricht
 22. Miljoenennota
 23. Obligatiekoersen
 24. Obligatierendement
 25. Obligaties
 26. Produktiecapaciteit
 27. Rente
 28. Rente Nederlandse kapitaalmarkt
 29. Rijksbegroting
 30. Solvabiliteit
 31. Staatsschuld
 32. Vraagfactoren
 33. Vreemd vermogen
 34. Werkgelegenheid
 35. Werkloosheid
 36. Winst
 37. Winstquote
 38. Wisselkoers
 39. Koppeling wisselkoersen

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (27 januari 1996 / web@nrc.nl)