Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Winst

Een onderneming verkoopt producten en realiseert daarmee een bepaalde opbrengst, de omzet. Bij het vervaardigen van de producten worden kosten gemaakt. Het positieve verschil tussen omzet en kosten wordt bedrijfsresultaat genoemd. Corrigeert men dit voor overige baten en lasten (zoals rente), dan resulteert de winst voor aftrek van belasting. Hierover wordt belasting betaald; wat overblijft is de winst na belasting. Deze wordt voor een deel uitgekeerd aan aandeelhouders (dividend) of aan werknemers (tantièmes, bonussen, winstdeling). Voor een deel wordt de winst gereserveerd wat een vergroting van het eigen vermogen betekent.

In ons economisch systeem, dat in hoofdzaak gebaseerd is op het particulier ondernemerschap, is winst voor een onderneming een noodzakelijke voorwaarde om te overleven. Ten eerste wordt een deel van de uitbreidingsinvesteringen met ingehouden winsten gefinancierd. Ten tweede moet een onderneming die op de vermogensmarkt geld wil lenen met goede resultaten voor de dag komen. De financiële wereld kijkt naar de winstcijfers om het succes van de onderneming te beoordelen.

Schema van een resultatenrekening
1995 (x f 1.000)
Omzet . 58.000
Kosten van de omzet 55.500 .
Bedrijfsresultaat . 2.500
Overige baten en lasten -1.000 .
Winst voor belasting . 1.500
Vennootschapsbelasting 600 .
Netto winst . 900

De winst na belasting wordt bijvoorbeeld
als volgt verdeeld:
Reserveringen . 500
Tantièmes, winstdeling . 50
Dividend . 350
Totaal . 900

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (27 januari 1996 / web@nrc.nl)