Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Miljoenennota

Deze verschijnt op de derde dinsdag in september bij de opening van het parlementaire jaar. Officieel is de naam: Nota over de toestand van 's Rijks financiën. Het is een informatieve nota, geen wetsontwerp. In de nota wordt een beeld gegeven van de economische en financiële situatie van ons land. Het daarbij passende begrotingsbeleid wordt toegelicht. En er wordt een samenvatting gegeven van de stapel wetsontwerpen die de Rijksbegroting vormt.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (10 februari 1996 / web@nrc.nl)