Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Rijksbegroting

Op de derde dinsdag in september wordt het parlementaire jaar geopend. Hare Majesteit leest de Troonrede, het beleidsplan van de regering, voor en de minister van Financiën presenteert de stukken waarin staat wat het uitgestippelde beleid zal gaan kosten en hoe men denkt die kosten te dekken: de Rijksbegroting. Deze bestaat uit een stapel wetsontwerpen; één voor elk departement. De wetsontwerpen zullen in de loop van het jaar door het parlement worden behandeld. Tegelijkertijd verschijnt de Nota over de toestand van 's Rijks financiën, de Miljoenennota.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (10 februari 1996 / web@nrc.nl)