Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Koppelen van wisselkoersen

Ook binnen het op dit moment bestaande wisselkoerssysteem, het Europees Monetair Stelsel (EMS), is een aantal munten aan elkaar gekoppeld. Tussen deze munten zijn zogeheten spilkoersen afgesproken, waarvan de werkelijke koers met ten hoogste 15% mag afwijken. Onder bepaalde voorwaarden bestaat er een mogelijkheid die spilkoersen te veranderen. Daarover wordt beslist door de ministers van Financiën van de deelnemende landen. Bij een verhoging van de spilkoers spreekt men van een revaluatie. Het omgekeerde heet een devaluatie. Met 'koppelen' wordt door Cartellieri bedoeld dat de mogelijkheid van een re- of devaluatie vervalt. De spilkoersen liggen dan onherroepelijk vast. De kleine EMU die zo ontstaat houdt in dat de nationale valuta's voorlopig nog blijven bestaan, maar dat de wisselkoersen van de betrokken munten niet kunnen veranderen door re- of devaluatie. Wel blijven (kleine) koersfluctuaties rond de spilkoersen mogelijk.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (16 februari 1996 / web@nrc.nl)