Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

EMU-tekort

Het EMU-criterium voor het tekort (zie ook criteria van Maastricht ) heeft betrekking op het vorderingentekort van de hele collectieve sector , te weten het Rijk, de provincies, de gemeenten en de sociale fondsen. De figuur toont de ontwikkeling van het EMU-tekort.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (10 januari 2000 / web@nrc.nl)