Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Vraagfactoren

De ontwikkeling van de totale vraag naar produkten in een land hangt - bij gegeven aanbod - af van de ontwikkeling van de vraag:
  • van alle consumenten in een land die consumptiegoederen kopen;
  • van alle investeerders (producenten) die machines kopen;
  • van de overheid die onder andere wegen en bruggen laat aanleggen;
  • uit het buitenland naar onze goederen en diensten, de export. Hier staat tegenover dat wij goederen en diensten in het buitenland kopen, onze import.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (27 januari 1996 / web@nrc.nl)