Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Verdrag van Maastricht

In december 1991 sloten de landen van de Europese Unie (EU) het zogeheten Verdrag van Maastricht. In 1993 werd het verdrag van kracht. In dit verdrag werd afgesproken om te streven naar verdergaande Europese eenwording (integratie). Het verdrag legt de basis om binnen Europa te komen tot een politieke unie. In de meest vergaande betekenis wil dit zeggen dat Europa zal worden bestuurd door een boven de nationale overheden geplaatste Europese regering. Te vergelijken met bijvoorbeeld de Amerikaanse regeringsvorm. Over de mate waarin nationale bevoegdheden zullen worden overgedragen aan zo'n supranationale overheid bestaat binnen Europa nog grote onenigheid. Op het terrein van de geldpolitiek werden concrete afspraken gemaakt om uiterlijk in 1999 te komen tot een Economische en Monetaire Unie (EMU).

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (16 februari 1996 / web@nrc.nl)