Begin tekst

NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht


Vragen & Opmerkingen


Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z


Staatsschuld

Het totaal van de uitstaande leningen van de Staat. De vlottende staatsschuld betreft leningen met een looptijd van twee jaar of minder. Bij de vaste schuld gaat het om een looptijd van langer dan twee jaar.

De Nederlandse staatsschuld bedraagt in 1999 432 miljard gulden. Dat is zo'n 55,4 % van het bruto binnenlands product (BBP). De EMU-schuldquote ligt rond de 66,4%. In de EMU-schuldquote zijn de centrale en de lagere overheden samengenomen,

Een hoge schuldquote heeft onder meer als nadeel dat de rentelasten ervan zo zwaar op de Rijksbegroting drukken, dat er weinig ruimte overblijft voor andere uitgaven.

Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (28 mei 1999/ web@nrc.nl)