Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Investeren

Investeren is het aanschaffen van kapitaalgoederen, dus het kopen van fabrieken, kantoren en machines, het aanleggen van (spoor)wegen en (lucht)havens, dijken enzovoort. Uitbreidingsinvesteringen dienen om de kapitaalvoorraad te vergroten.

Vervanginsinvesteringen worden gedaan om de door slijtage kleiner geworden kapitaalgoederenvoorraad weer op peil te brengen. Wordt er geïnvesteerd in kapitaalgoederen die door het toepassen van nieuwe technieken met (veel) minder mensen toekunnen - we spreken van diepte-investeringen - dan neemt de werkgelegenheid af.

Terzijde: in het spraakgebruik en in de media wordt de term investeren wel gebruikt als men 'beleggen' bedoelt; in het Engels is beleggen 'to invest'.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (3 februari 1996 / web@nrc.nl)