Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

EMU-schuld

Het EMU-criterium (zie ook criteria van Maastricht) voor het tekort heeft betrekking op het totaal van uitstaande leningen ten laste van de hele collectieve sector. Dus de staatsschuld plus die van de gemeenten, de provincies en de sociale fondsen.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (21 september 1996 / web@nrc.nl)