Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Obligaties

Een instelling die voor een lange periode vermogen nodig heeft, kan een obligatielening uitschrijven. Dergelijke instellingen zijn grote ondernemingen, ziekenhuizen, het Rode Kruis en de Staat. Zo'n lening is in stukken (obligaties) verdeeld, die een bepaalde nominale waarde hebben (meestal 1000 gulden). Een obligatie is een schuldbekentenis. Wie een obligatie koopt, ziet daarop vermeld voor welk bedrag hij in de lening deelneemt, hoeveel rente hij jaarlijks ontvangt en hoe en wanneer de lening wordt afgelost. De obligatiehouder is in tegenstelling tot de aandeelhouder geen eigenaar van de onderneming. Zijn vergoeding is niet afhankelijk van de winst.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (27 januari 1996 / web@nrc.nl)