Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Rente op de Nederlandse kapitaalmarkt

Het internationale kapitaalverkeer is sterk geliberaliseerd, zeker binnen Europa . Nationale kapitaalmarkten staan via een uitgebreid elektronisch netwerk voortdurend met elkaar in verbinding. Als de Duitse rente daalt wordt het voor professionele beleggers interessant middelen aan te trekken op de Duitse kapitaalmarkt. Dit geleende geld wordt vervolgens onder meer aangeboden op de Nederlandse kapitaalmarkt. Het vergrote aanbod van kapitaal op de Nederlandse markt zet de prijs ervan onder druk: de Nederlandse rente daalt.


[figuur Kapitaalmarktrente vanaf 1993]

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (27 januari 1996 / web@nrc.nl)