Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Rendement op obligaties

Hierbij gaat het om de opbrengst van het belegde bedrag. Koopt men een 7%-obligatie van 1000 gulden bij een koers van 99,92 dan is het zogeheten couponrendement (f 70/ f 999,20) x 100% = 7,006%. In het algemeen: couponrendement = (rentebedrag/beurswaarde) x 100%.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (27 januari 1996 / web@nrc.nl)