NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Europese Unie

Sinds 1994 heet de Europese Gemeenschap de Europese Unie (EU). De vijftien landen van de EU streven naar economische, sociale en politieke eenwording. Het verst gevorderd is de economische integratie. Zo ontstond eind 1992 bijvoorbeeld de Europese markt zonder binnengrenzen (onder meer vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en arbeidskrachten). En met ingang van 1999 zijn de nationale munten vervangen door één gemeenschappelijke munt, de euro.

Op dit moment bestaat de Unie uit vijftien landen: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Denemarken, Zweden, Finland en Oostenrijk.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (12 januari 1999 / web@nrc.nl)