Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Winstquote

Het nationaal inkomen is opgebouwd uit een loonsom, een pachtsom, een huursom en een winstsom. De winstsom uitgedrukt in een percentage van het nationaal inkomen is de winstquote.

De figuur laat de ontwikkeling van de winstquote gedurende de laatste vijftien jaar zien. Ruwweg zien we hem in het begin van de jaren tachtig scherp stijgen naar zo'n 11%. Eind jaren tachtig schommelt hij rond de 10-12%. Begin jaren negentig zakt hij terug naar 4% om zich vervolgens weer te herstellen naar zo'n 10% begin '96. De ontwikkeling van de werkgelegenheid volgt in grote lijnen die van de winstquote. In '94 en '95 zijn respectievelijk 5.000 en 68.000 volledige banen geschapen; in '96 verwacht het Centraal Planbureau er 77.000 bij.

Winst en werk

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (3 februari 1996 / web@nrc.nl)