Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Inflatie

Dit is een stijging van het algemeen prijsniveau in een land en wordt gemeten met behulp van de consumenten prijsindex. Inflatie onstaat onder andere wanneer de vraagfactoren sneller toenemen dan de aanbodfactoren. De besteders willen meer kopen dan er geproduceerd kan worden; er is sprake van overbesteding. Men noemt dit ook wel 'demand-pull' inflatie. Daarnaast bestaat er 'cost-push' inflatie die zijn oorzaak vindt binnen de aanbodfactoren. Voorbeelden: stijgende prijzen van grondstoffen en energie of van lonen.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (13 maart 1997 / web@nrc.nl)