Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Criteria van Maastricht

Om tot de Europese muntunie, officieel de Economische en Monetaire Unie (EMU) toe te kunnen treden moest een land aan vijf criteria voldoen:
1. De inflatie mocht maximaal anderhalf procent-punt boven het gemiddelde liggen van de drie lidstaten met de minste prijsstijging.
2. De kapitaalmarktrente mocht niet meer dan twee procent-punt hoger zijn dan het gemiddelde van de drie landen met de laagste inflatie.
3. De koers van de munt moest zich zonder al te veel moeite kunnen handhaven ten opzichte van de andere Europese munten.
4. Het EMU-tekort mocht niet groter zijn dan drie procent van het bruto binnenlands produkt (BBP).
5. De EMU-schuld in procenten van het bruto binnenlands produkt, de EMU-schuldquote mag niet groter zijn dan 60%.
De toelatingseisen voor landen die na 1 januari 1999 alsnog willen toetreden zijn minder duidelijk geformuleerd.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (8 maart 1999 / web@nrc.nl)