Begin tekst

NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht


Vragen & Opmerkingen


Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z


Werkloosheid

We onderscheiden twee soorten werkloosheid. De structuurwerkloosheid die een gevolg is van veranderingen in de aanbodfactoren en de conjunctuurwerkloosheid die samenhangt met verandering in de vraagfactoren. Wanneer er bij een gegeven productiecapaciteit (aanbod) onvoldoende vraag is, spreken we van onderbesteding. De bestedingen schieten tekort om het machinepark volop te laten draaien en om voldoende werkgelegenheid voor de mensen te scheppen. Er bestaat dan onderbestedings- of conjunctuurwerkloosheid.

De geregistreerde werkloosheid (GWL) omvat de bij een arbeidsbureau geregistreerde personen die:

  • geen betaald werk hebben voor 12 uur per week of meer;
  • beschikbaar zijn voor een baan van tenminste 12 uur per week.

GWL x 1000 personen, jaar- resp. kwartaalgemiddelden

...... 1994 1995 1996 1997
GWL 486 464 440 375
waarvan man 283 260 240 199
waarvan vrouw 203 204 201 176
korter dan 1 jaar 242 217 219 179
langer dan 1 jaar 244 247 222 195

Bron: Sociale Nota 1999

Zowel in de Sociale Nota als in publicaties van het Centraal Planbureau vinden we cijfers inzake de Werkloze Beroepsbevolking (WBV). Deze groep is groter dan de GWL omdat de eis van registratie niet wordt gesteld en omdat er ook banen van minder dan 12 uur onder vallen.

De WBV bedroeg in 1994 547 duizend, in 1995 533 duizend, in 1996 494 duizend, in 1997 438 duizend personen.

Zie ook:
Minder dan 300.000 werklozen (NRC Handelsblad, 18 juni 1998)

In jaar tijd 108.000 minder werklozen (NRC Handelsblad, 19 augustus 1998)

Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (28 mei 1999 / web@nrc.nl)