Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

EMU-schuldquote

De schuld van de hele collectieve sector (Rijk, gemeenten, provincies en sociale fondsen) uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product(BBP). De schuldquote kan afnemen doordat de toename van de schuld achterblijft bij die van het BBP. De figuur toont de ontwikkeling van de EMU-schuldquote. Voor 1999 wordt een percentage van 66,4 geraamd. En dat beweegt zich redelijk in de richting van de eis die het Verdrag van Maastricht stelt, namelijk 60%.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (20 september 1997 / web@nrc.nl)