U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
 
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Auteursrecht

Nieuws

Achtergrond

Links

Achtergrond

Uitgever PCM moet freelancers apart betalen
(9 augustus 2000)
PCM Uitgevers heeft inbreuk gemaakt op het auteursrecht van freelancers door zonder hun toestemming de electronische archieven van afzonderlijke kranten onder te brengen in een door derden te raadplegen centrale databank. Dit heeft de Amsterdamse rechtbank vandaag bepaald.

Muziekfans blijven toch kopiëren
(28 juli 2000)
Het verbod op Napster, een ruilbeurs voor muziek op internet, door een Amerikaanse rechter zal muziekfans niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg alternatieven.

Industrie bevecht internetpiraterij
(28 juli 2000)
Muziekverspreiding via internet is schadelijk voor artiest, platenmaatschappij en consument, zegt de platenindustrie. Volgens anderen is dat niet aantoonbaar.

Verbod op muziek website Napster
(27 juli 2000)
De Amerikaanse internetsite Napster, waar internetgebruikers onderling muziek uitwisselen, wordt vrijdagnacht gesloten op last van een Amerikaanse rechter.

Betaalde muziek via pc in huiskamer
(27 juli 2000)
De grootste platenmaatschappijen hebben binnen twee maanden allemaal een 'digitaal distributiesysteem' voor hun muziek. Dat zegt de Nederlandse internetmanager L. Beerens van Universal Music Group, een van de grootste platenmaatschappijen ter wereld.

Omzeilingsverbod
(27 juli 2000)
Is het auteursrecht in zijn huidige vorm nog wel houdbaar voor de digitale toekomst? Deze vraag vuurde het Kamerlid Wagenaar (PvdA) eerder dit jaar onomwonden af op minister Korthals (Justitie).

EU bereikt akkoord over royalty voor kunstwerken
(16 maart 2000)
De vijftien lidstaten van de Europese Unie hebben gisterenavond een compromis bereikt in de slepende kwestie van royalties voor kunstwerken. Er komt een overgangstermijn van 15 jaar voor EU-lidstaten die zo'n royalty- regeling niet kennen.

Freelancers dagen kranten voor rechter
(4 maart 1999)
Eenentwintig freelance medewerkers van NRC Handelsblad, Het Parool en de Volkskrant spannen een kort geding aan tegen hun kranten en het bedrijf Media Resultant om een einde te maken aan het zonder hun toestemming hergebruik van hun teksten op de elektronische Nederlandse Pers Databank door Media Resultant, een dochterbedrijf van uitgever PCM.

Gestolen foto's
(26 februari 1999)
Een aantal fotografen beschuldigt een Gronings antiquariaat van het verkopen van gestolen foto's en het schenden van hun auteursrecht in de verkoopcatalogus. Volgens de eigenaar van het antiquariaat heeft hij de bedoelde foto's te goeder trouw van een andere handelaar overgenomen.

Freelancers zetten kranten onder druk wegens auteursrechten
(23 februari 1999)
De publicatie van bijdragen van freelance-auteurs op de elektronische uitgaven van kranten zoals de websites op Internet heeft tot een conflict geleid.

EU-parlement voor nieuw auteursrecht
(11 februari 1999)
Het Europees Parlement heeft zich gisteren geschaard achter de aanscherping van het auteursrecht. Aangepaste Europese wetgeving moet artiesten een betere bescherming bieden tegen het illegaal kopieren van hun werk, bijvoorbeeld via Internet.

Muziekfirma's en IBM in test tegen illegaal kopieren
(9 februari 1999)
Computergigant IBM en vijf grote platenmaatschappijen willen een nieuw systeem testen dat illegaal kopieren van muziek via Internet moet tegengaan.

KPN eist naam `Het Net' op van NOS
(27 januari 1999)
KPN overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen de NOS als de omroeporganisatie de televisiezender Nederland 1 de naam `Het Net' meegeeft. `Het Net' is door KPN geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau en volgens het concern maakt de NOS in dat geval inbreuk op het merkenrecht. ,,We volgen het met interesse'', stelt een woordvoerder van KPN.

Europees auteursrecht bedreigt nieuwe media
(20 oktober 1998)
Het auteursrecht is volgens een beroemde uitspraak van een Amerikaanse rechter ,,een motor van de vrije meningsuiting want het verschaft de economische prikkel om gedachten en gevoelens te scheppen en te verbreiden.''

Rechter bang voor proces op Internet
(1 september 1998)
Mogen partijen in een gerechtelijke procedure elkaars processtukken op Internet zetten? Nee, zegt de Europese rechter, die spreekt van ,,misbruik van de procedure''.

Kort geding KPN tegen Lycos van de baan
(15 augustus 1998)
Het Nederlandse telefoonboek keert niet terug op de website van de zoekdienst Lycos. Lycos heeft schriftelijk bevestigd de telefoongegevens die het had gekocht van het Belgische bedrijfje Kapitol niet meer te gebruiken. Daarmee is het kort geding dat KPN tegen Lycos had aangespannen van de baan.

KPN spant geding aan tegen uitgevers
(30 juli 1998)
KPN Telecom heeft een kort geding aangespannen tegen de Duitse uitgever Lycos Bertelsmann en de Belgische onderneming Kapitol. De gedaagde bedrijven verspreidden de afgelopen weken via de internetsite van zoekmachine Lycos Nederland - vast vertrekpunt voor veel websurfers - een complete telefoongids voor de Benelux en Denemarken.

Conflict LiteROM geschikt
(18 juni 1998)
Het conflict over auteursrechten op literaire recensies op een cd-rom van de bibliotheken is geschikt. Auteurs krijgen voortaan betaald voor opname van hun recensies.

Zorg Buma over Internet-piraterij
(26 mei 1998)
Buma/Stemra is bezorgd over de verspreiding van auteursrechterlijk beschermd materiaal via Internet. Volgens directievoorzitter C. Vervoord van de auteursrechtenorganisatie is de situatie in Nederland onder controle, maar ligt het probleem bij aanbieders van materiaal in landen die de internationale verdragen ter bescherming van auteursrechten niet hebben ondertekend.

Cultuurbarbaren en dieven
(9 mei 1998)
Het oude hackersadagium 'information wants to be free' ten spijt, groeit de behoefte bij kunstenaars, fotografen, journalisten en andere content workers om hun werk te beschermen tegen ongeoorloofd kopiëren en hergebruiken naarmate het Internet in betekenis toeneemt.

Bibliotheken vrezen gevolgen Europese Databankrichtlijn
(20 april 1998)
"Een nachtmerrie voor bibliotheken", zo noemt Rudi van de Velde, directeur van het Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC), de Europese Databankrichtlijn die binnenkort in de Nederlandse wetgeving wordt verwerkt. De Databankrichtlijn is bedoeld om producenten van gegevensverzamelingen zoals wetsteksten, krantenartikelen en encyclopedieŽn een soort auteursrechtelijke bescherming te bieden.

Het vrije verkeer van informatie is niet in gevaar
(3 april 1998)
W. Sorgdrager, minister van Justitie: "In het hoofdredactioneel commentaar van 25 maart spreekt deze krant haar vrees uit voor 'draconische (auteursrechtelijke) maatregelen' van de Wereld Organisatie voor Intellectueel Eigendom (WIPO) en de EU. Het vrije verkeer van informatie zou op het spel staan en de stem van de gebruikers, intermediairs en consumenten van het Internet zou te zwak doorklinken in Brussel. Op welke maatregelen nu precies gedoeld wordt, is mij uit het commentaar niet duidelijk geworden."

Stichting Beeldrecht waakt over de auteursrechten van kunstenaars
(1 april 1998)
De Stichting Beeldrecht liet onlangs een affiche van het bisdom Utrecht verbieden, omdat het de auteursrechten schond van het schilderij Who's afraid of Red, Yellow and Blue III van Barnett Newman. ,,Wij zijn redelijk en clement'', zegt Yvonne van Eck, juriste van Beeldrecht.

Journalisten krijgen geld voor Internet
(26 maart 1998)
Dagbladuitgevers en journalisten hebben een principe-overeenkomst bereikt over de vergoedingen die redacteuren ontvangen voor het hergebruik van hun krantenartikelen voor elektronische media zoals CD-ROM, Internet en databanken.

Internet op slot
(25 maart 1998)
,,Het auteursrecht is over het algemeen goed hanteerbaar op de elektronische snelweg'', bericht minister Sorgdrager (Justitie) in haar recente nota over de juridische noden van de komende informatiemaatschappij. Hoe komt ze erbij. De WIPO , de wereldorganisatie voor intellectueel eigendom, heeft een aantal draconische maatregelen voor het Internet opgesteld. De Europese Unie maakt zich op dit dunnetjes over te doen. ,,Nu is Internet nog vrij'', zei de Amsterdamse auteursrechtexpert Hugenholtz onlangs tegen het vakblad Computable. ,,Ik ben bang dat het op slot gaat.''

Opgetogen na het vonnis over cd-rom
(21 maart 1998)
De uitspraak van de president van de Haagse rechtbank in kort geding gisteren dat de Amsterdamse student Pavle Bojkovski uit een cd-rom van Koninklijke Vermande gekopieerde wetteksten niet hoeft te verwijderen van zijn website op het Internet, is door beide partijen met instemming ontvangen.

Ook op wetten komt auteursrecht
(21 maart 1998)
De student die Nederlandse wetten op het Internet zette, kreeg gisteren gelijk van de rechter. Maar de Europese richtlijn over auteursrecht dreigt zulke praktijken van ,,infonauten'' in te halen.

Vonnis
(20 maart 1998)
Tekst van het vonnis in de zaak ,,KopiŽren wetteksten van cd-rom toegestaan''

Kopiëren wetteksten van cd-rom toegestaan
(20 maart 1998)
De student die een zestigtal wetteksten had gekopieerd van een cd-rom van uitgeverij Koninklijke Vermande en op het Internet had gezet, hoeft die teksten niet van zijn website te verwijderen.

Uitgever tegen student die zich teksten toe-eigent
(14 maart 1998)
Op wetteksten berust in Nederland geen auteursrecht. Maar is het ook toegestaan wetteksten van een cd-rom van een uitgever te 'plukken' en op Internet te zetten? Die vraag staat centraal in een kort geding dat deze week diende voor de Haagse rechtbank.

Auteurswet vormt hinderpaal voor bibliotheekarchief
(3 maart 1998)
De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag is niet in staat haar wettelijke plicht tot archivering van elektronische publicaties na te komen. Dit is het gevolg van beperkingen in de Auteurswet en de vergankelijkheid van informatiedragers als diskettes en magneetbanden waarop gegevens worden bewaard.

Wetsbescherming maker databank
(3 maart 1998)
Producenten van databanken krijgen een wettelijke bescherming die lijkt op die van het auteursrecht.

l'Etat, c'est l'Sdu!
(7 februari 1998)
Inmiddels bestaat het internet als wereldwijd openbaar medium alweer een hele tijd, maar nog steeds klinkt de verzuchting dat er geen droog brood mee te verdienen valt. Dat is maar ten dele waar. Providers hebben het moeilijk. Ze hollen diep gebukt onder schaalproblemen af op een onvermijdelijke shake-out.

Geding tegen maker website; Uitgever vecht wetteksten op Internet aan
(31 januari 1998)
Koninklijke Vermande, een dochteronderneming van de Staatsdrukkerij en uitgeverij (Sdu), heeft een kort geding aangespannen tegen een student die de teksten van enige tientallen wetten op het Internet heeft gezet. De uitgever stelt dat inbreuk op zijn rechten wordt gemaakt.

Bibliotheek terug van de cd-rom naar het papier
(22 januari 1998)
De Rijksuniversiteit Groningen is een van de vijfhonderd afnemers die de LiteRom, een cd-rom met literatuurrecensies, na een rechterlijk verbod hebben teruggestuurd naar de uitgever. Deze bibliotheek heeft - in tegenstelling tot het merendeel van de Nederlandse bibliotheken - nog recensies op papier.

Bibliotheken zitten zonder boekrecensies
(21 januari 1998)
Het merendeel van de bibliotheken beschikt niet langer over recensies van Nederlandstalige literatuur. Dit is het gevolg van een juridisch steekspel over de LiteRom, een cd-rom met 50.000 boekrecensies.

Project Gutenberg onder vuur
(11 november 1997)
In 1971 vatte de Amerikaan Michael Hart het plan op een elektronische bibliotheek aan te leggen. Aanleiding voor dit idee, dat zou uitgroeien tot een levenswerk, was een account op het computersysteem van de universiteit van Illinois dat hij kreeg. Na ong eveer twee uur op dit systeem te hebben doorgebracht, realiseerde hij zich dat de kracht van computers schuilt in hun vermogen om gegevens op te slaan, te kopiëren en doorzoeken. Het Project Gutenberg was geboren.

Gevecht over auteursrecht kan beginnen
(25 september 1997)
Freelance medewerkers van kranten en tijdschriften hebben recht op een vergoeding als hun werk wordt gebruikt voor cd-rom of Internet, bepaalde de rechtbank gisteren. Gouden bergen voor de journalist?

Uitspraak van kort geding: Publicaties op cd-rom onder auteursrecht
(24 september 1997)
Voor hergebruik van artikelen van freelance-journalisten op cd-rom en Internet is vooraf toestemming nodig van de auteurs. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank vanochtend bepaald in een kort geding dat was aangespannen door drie medewerkers van de Volkskrant.

Auteurs eisen geld voor tekst op Internet
(12 augustus 1997)
Drie freelance journalisten hebben gisteren voor de rechtbank in Amsterdam geŽist dat bij heruitgave van hun artikelen op cd-rom of op Internet toestemming aan de auteurs wordt gevraagd. Ook zou hiervoor een redelijke vergoeding moeten worden betaald.

Uitspraak auteursrecht drukt koers Elsevier
(23 mei 1997)
Een uitspraak van het Federale Districtshof in New York over het auteursrecht op wetsteksten heeft gisteren de koers van het aandeel Elsevier onder druk gezet. Het juridische oordeel heeft betrekking op informatie over gerechtelijke uitspraken, die Reed Elsevier's concurrent West Publishing via databanken verkoopt.

Advocaat promoveert op gevolgen van het thuis kopiëren en Internet; 'Kopieerverbod uit auteursrecht'
(19 maart 1997)
De mogelijkheid om het maken van kopieën te verbieden moet verdwijnen uit het auteursrecht, betoogt jurist Dirk Visser in zijn proefschrift. Het auteursrecht zou zich geheel moeten concentreren op het toegankelijk maken van informatie.

Overheid moet informatiehandel staken
(17 februari 1997)
De opdracht die sommige bestuursorganen bij verzelfstandiging hebben meegekregen om een deel van hun kosten te dekken uit de handel in overheidsinformatie dient te worden ingetrokken, meent Dick van Eijk. De overheid moet voor een adequate informatie-infr astructuur zorgen, en de handel aan de markt overlaten.

Muzieklobby wint in Genève op punten
(23 december 1996)
De miljardenlobby van uitgevers, muziekbedrijven en filmindustrie heeft de miljardenlobby van de telecommunicatie en bedrijven die toegang bieden tot Internet op punten verslagen. In Genève is vrijdagovereenstemming bereikt over twee nieuwe verdragen die de bescherming van auteursrechten in deelnemende landen uitbreiden tot onder meer Internet.

VN-verdragen voor copyright op Internet rond
(21 december 1996)
Een toekomst waarin consumenten het nieuwste toneelstuk of de meest recente film thuis op de computer kunnen bekijken of de laatste hit van Madonna via Internet kunnen binnenhalen, is gisteren een stuk dichterbij gekomen. Na drie weken onderhandelen zijn 160 landen het in VN-verband grotendeels eens geworden over wereldwijde verdragen die piraterij in cyberspace moeten voorkomen.

Oprekken auteurswet beperkt vrije informatie
(2 december 1996)
Elektronische informatie moet even direct toegankelijk blijven als gedrukte informatie. Dat is niet alleen van groot maatschappelijk belang, ook voor de verdere ontwikkeling van de elektronische informatievoorziening zelf dienen geen juridische barrières opgeworpen te worden, die er niet zijn bij de papieren informatie.

Een raar goedje
(28 november 1996)
Als u een pak laat maken (de juiste vakterm is, geloof ik: een kostuum), en als u het pak in ontvangst neemt en afrekent, bent u ongetwijfeld de eigenaar - en niet de kleermaker die het heeft gemaakt. Dus als u voor uw bedrijf een softwarepakket laat ontwerpen, en dat wordt bij u geÔnstalleerd, en u betaalt het, bent u .... Mis, dus.

Journalist en krant betwisten auteursrecht
(12 oktober 1996)
Dagbladuitgevers en journalisten twisten over auteursrechten. De uitgevers willen artikelen kunnen hergebruiken voor nieuwe media zoals databanken, CD-roms en Internet.

Vuurwerk met Webtel niet meer op Internet
(13 juli 1996)
Het Haarlemse bedrijf Vuurwerk moet onmiddellijk ophouden met het aanbieden van Webtel op Internet. In Webtel zijn telefoonnummers en bijbehorende gegevens opgenomen uit de CD-foongids op cd-rom van PTT.

PTT eist verbod elektronische gids
(27 juni 1996)
PTT Telecom wil een voorlopige schadevergoeding van vijftienduizend gulden ontvangen van Vuurwerk, een Haarlems bedrijf dat op het Internet een elektronische telefoongids aanbiedt. Bovendien moet de gids met onmiddellijke ingang van het computernetwerk verdwijnen.

VS èn China kraaien victorie
(18 juni 1996)
Het akkoord aangaande de bescherming van intellectueel eigendom dat China en de Verenigde Staten gisteren te elfder ure hebben bereikt, wordt door beide lande beschouwd als een overwinning. Maar in Peking, en in toenemende mate in Azië, dat voor een belangrijk deel afhankelijk is van economische betrekkingen met beide landen, bestaat kritiek op de welhaast rituele terugkeer van handelsconflicten tussen China en de VS.

Bronnen in Peking melden: Akkoord China en VS over handel
(17 juni 1996)
Chinese en Amerikaanse onderhandelaars in Peking hebben tegen het middauur een akkoord bereikt in het slepende handelsconflict over intellectueel eigendom. Dit hebben bronnen rond de onderhandelaars vanmiddag gemeld. Aan het begin van de middag werd de laatste hand gelegd aan een gezamenlijke verklaring.

Ook in Cyberspace zijn afspraken nodig
(6 juni 1996)
Met de komst van nieuwe media lijkt de bescherming van intellectueel eigendom moeilijker te worden. Zijn we daarom toe aan ingrijpende aanpassing van het auteursrecht? Minister Sorgdrager roept op tot zelfregulering door rechthebbenden, aanbieders en gebruikers van de nieuwe media.

China en VS hervatten overleg
(6 juni 1996)
Chinese en Amerikaanse functionarissen hebben vanmorgen onderhandelingen hervat over de schending van copyrights.

Kassa op Internet
(31 mei 1996)
Internet is wel ,,de grootste kopieermachine ter wereld'' genoemd. En dit is nog maar het begin. De moderne elektronica knaagt aan de vanzelfsprekendheid waarmee het auteursrechtwereldje exclusieve en absolute verbodsrechten nog steeds als de normale toestand blijft beschouwen. Het jongste voorbeeld vormt de rekening van tien gulden per maand die het bureau Buma/Stemra in het vooruitzicht stelt aan eenieder die ook maar een jingle gebruikt in zijn persoonlijke elektronische etalage (Web-site).

Buma wil geld voor muziek op Internet
(29 mei 1996)
De auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra dreigt verspreiders van muziek op Internet, het wereldwijde computernetwerk, gerechtelijk te vervolgen. Gebruikers van Internet zijn boos omdat Buma/Stemra geld wil zien voor de muziekfragmenten die via het net ten gehore worden gebracht.

Actie PTT tegen nummers Internet
(22 april 1996)
De elektronische telefoongids van Nederland die sinds kort op Internet geraadpleegd kan worden is een inbreuk op het auteursrecht. Dat heeft een woordvoerder van PTT Telecom vanmorgen gezegd.

IRT-rapport integraal op Internet; Monopoliepositie Sdu is doorbroken
(14 maart 1996)
Inzake Opsporing, het eindrapport van de parlementaire-enquÍtecommissie, is sinds vandaag gratis via Internet te raadplegen. Buro Jansen & Janssen, dat onderzoek doet naar politie en inlichtingendiensten in Nederland, heeft het rapport integraal op het net gezet.

Informatiejunks in de maak
(15 februari 1996)
,,Stel, je hebt een horloge gekocht. Je loopt de winkel uit en een voorbijganger vraagt je hoe laat het is. 'Vijf over tien', zeg je. Dan tikt de horlogier je op de rug. 'Mag ik een gulden van u, want dat horloge heb ik geleverd'."

NRC Webpagina's
9 augustus 2000

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad