U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier BSE

Nieuws

Wat is BSE?

Maatregelen Europese Unie

Maatregelen Nederland

BSE in het buitenland

Chronologie

Links

Maatregelen Europese Unie

Botsing dreigt tussen Frankrijk en EU over BSE
(17 februari 2001)
Tussen Frankrijk en de Europese Commissie dreigt een geschil over BSE, dat wil zeggen over de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in verband met de mogelijkheid dat schapen en geiten lijden aan BSE (gekkekoeienziekte).

BSE-crisis gaat over meer dan veilig voedsel
(15 februari 2001)
De BSE-crisis is de aanleiding om de Europese rundveestapel te saneren. De Europese landbouw moet na de varkenspest opnieuw een beschermd terrein prijsgeven.

Brussel: beperk rundveestapel
(14 februari 2001)
De Europese Commissie wil wegens de gekkekoeiencrisis de rundveestapel en rundvleesproductie fors beperken door aanpassing van premies, wijziging van de zogeheten opkoopregeling en stimulering van extensieve veeteelt. Eurocommissaris Franz Fischler (Landbouw) maakte deze voorstellen gisteren in het Europees Parlement bekend.

Test nodig voor BSE bij schapen
(14 februari 2001)
Er moeten tests worden ontwikkeld die snel bepalen of schapen en geiten BSE hebben. Dat vindt een Europese adviesgroep.

Zevenpuntenplan BSE
(14 februari 2001)
Het zevenpuntenplan van Eurocommissaris Fischler (Landbouw) in de strijd tegen de gekkekoeienziekte BSE.

Rundveestapel EU moet veel kleiner
(30 januari 2001)
De Europese rundveestapel moet volgens de ministers van Landbouw van de Europese Unie drastisch worden verkleind om de gevolgen van de BSE-crisis te boven te komen.

EU zit klem tussen consument en boer
(30 januari 2001)
Ook al werd er op de Landbouwraad vooral over geld gepraat, duidelijk was dat de ministers de bescherming van de prijs ondergeschikt maken aan de consument.

De weg terug
(30 januari 2001)
De productie van slacht- en melkvee moet omlaag, is de boodschap van de Europese ministers van Landbouw aan de verontruste branche. Deze zal er niet van opkijken. De gemiddelde vraaguitval in de Europese Unie sinds BSE afgelopen maanden versterkt op het continent opdook, wordt geraamd tussen de 20 en 27 procent.

BSE-crisis noopt Europa tot hervorming van landbouw
(29 januari 2001)
Bij alle ellende die de BSE-crisis veroorzaakt, tekent zich een versnelde aanpassing van de Europese landbouwpolitiek af: meer aandacht voor duurzame landbouw en veilig voedsel.

BSE-crisis kost 3 mrd euro
(29 januari 2001)
De gekkekoeien- crisis staat vandaag en morgen tijdens de eerste Europese landbouwraad van dit jaar opnieuw bovenaan de agenda. Belangrijk punt zijn de oplopende kosten nu de rundvleesprijzen door de sterk terugvallende vraag met een kwart zijn gedaald en de voorraden oplopen.

BSE-crisis heeft de consument wakker geschud
(26 januari 2001)
Het was begin jaren zestig een mooi streven. De Europese bevolking zou geen honger meer lijden en de Europese boer zou loon naar werken krijgen. Zo luidden de doelstellingen van de per 30 juli 1962 begonnen communautaire agrarische politiek (CAP) van de Europese Economische Gemeenschap. De CAP was naast het beheer van kolen en staal het meest communautaire stuk wetgeving dat de Gemeenschap in jaren zou produceren.

Landen buiten EU houden vlees uit Nederland tegen
(15 januari 2001)
De Nederlandse export van zowel levende runderen als rundvlees naar landen buiten de Europese Unie is zo goed als stilgevallen vanwege de BSE- crisis. De Nederlandse rundveesector lijdt daardoor een schade die op jaarbasis ongeveer 200 miljoen gulden bedraagt.

Schröder wil 'Agrarfabriken' omvormen
(13 januari 2001)
Bondskanselier Schröder denkt door een ommezwaai van de Duitse landbouw naar biologische teeltmethoden het vertrouwen van de consument in de vleessector te herstellen. Daarover bestaat veel twijfel.

'Agrarische discussie is schijndebat'
(11 januari 2001)
De Duitse boeren wacht een drastische verandering van het politieke en maatschappelijke klimaat waarin zij moeten werken. Maar 'we zijn zeker niet tegen bio-veeteelt', zegt voorman Gerd Sonnleitner van de Duitse Boerenbond.

Strengere controle BSE in Duitsland
(6 januari 2001)
De Duitse regering heeft gisteren strengere controlemaatregelen aangekondigd tegen BSE. Ook heeft de regering plannen om de biologische landbouw, die op dit moment slechts twee procent van het totaal bedraagt, te stimuleren. Dat hebben minister van Volksgezondheid Andrea Fischer (Groenen) en minister van Landbouw Karl-Heinz Funke (SPD) aangekondigd.

Koeienkoppen klieven om BSE
(4 januari 2001)
Sinds nieuwjaarsdag worden álle geslachte runderen ouder dan 30 maanden met behulp van een snelle, Zwitserse test gecontroleerd op BSE. Het eerste rundvlees met BSE-vrij-garantie ligt dit weekeinde in de winkel.

Italië kan BSE-tests koeien nog niet aan
(4 januari 2001)
Italië zal pas over een maand en mogelijk pas over twee maanden in staat zijn om te voldoen aan de Europese afspraken om alle koeien ouder dan dertig maanden te testen op BSE. Volgens de minister van Landbouw is het "statistisch waarschijnlijk" dat ook in Italië gekkekoeienziekte wordt vastgesteld, maar zal er geen ongetest vlees op de markt komen.

Borst eist opheldering Commissie over BSE
(30 december 2000)
Minister Borst (Volksgezondheid) heeft de Europese commissie per brief opheldering gevraagd over "de BSE-situatie" in andere lidstaten dan Duitsland. De brief is gericht aan Europees commissaris Byrne voor volksgezondheid en consumentenzaken, mede namens minister Brinkhorst (Landbouw).

Spanje: verdacht laboratorium
(8 december 2000)
Tot twee weken geleden dacht Spanje dat de vloek van de gekkekoeienziekte daar was voorbijgetrokken. Toen werd ineens in het Galicische dorp Carballedo ontdekt dat de hersens van de vijf jaar oude koe Parulla waren aangetast door sponsvorming. Gisteren bevestigde minister van Landbouw Arias een tweede geval, eveneens in Galicië.

Duitse vleeswaren direct uit winkels
(23 december 2000)
Het ministerie van Volksgezondheid adviseert bepaalde rundvleeswaren uit Duitsland niet meer te eten. De Keuringsdienst van Waren heeft opdracht gegeven deze producten onmiddellijk uit de winkels te halen.

Duitsers: wild en eend
(22 december 2000)
Zelfs de geliefde Berlijnse Currywurst wordt nog volop verkocht bij de slagerij van Frank Epler. Vlak voor de feestdagen loopt zijn nering aan de Schönhauser Allee in de Prenzlauer Berg gesmeerd.

Britten: kalkoen
(22 december 2000)
Wie houdt van veel zacht wit vlees moet in Londen volgende week naar de supermarkt. Dan liggen de onverkochte kerstkalkoenen tegen stuntprijzen in de aanbieding. De kans is groot dat vele onverkocht blíjven.

Groen front keert in Europa terug in nieuwe gedaante
(12 januari 2001)
Het Europese landbouwbeleid moet op de helling, vinden Schröder en Brinkhorst. Voedselveiligheid moet een belangrijkere rol gaan spelen.

EU bepleit snelle aanpak van BSE
(8 december 2000)
De regeringsleiders van de Europese Unie willen een " spoedige en rigoureuze" uitvoering van de eerder deze week door de landbouwministers overeengekomen maatregelen tegen de gekkekoeienziekte. Maar er is nog onduidelijkheid over de duur van een verbod op beendermeel in diervoeding.

Nog vijf dagen voor diermeel
(8 december 2000)
De veevoederbedrijven noemen het verbod van de Europese Unie op diermeel in de strijd tegen BSE een irrationele en onrechtvaardige maatregel. 'Diermeel is heel gezond voor varkens.'

Brits voorbeeld voor Europese actie
(8 december 2000)
Terwijl het Europese continent nu op de achterste benen loopt, heeft Groot-Brittannië al meer dan veertien jaar ervaring met BSE en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob.

Streng BSE-beleid moet consument geruststellen
(6 december 2000)
De strengere maatregelen tegen BSE dienen nauwelijks nog ter bevordering van de voedselveiligheid. Zij moeten vooral de consument weer aan het rundvlees brengen.

Alle oude runderen worden vernietigd
(5 december 2000)
Vanaf 1 januari worden in de vijftien EU-landen alle runderen ouder dan 30 maanden die niet getest zijn op BSE opgekocht en vernietigd. Ook wordt het gebruik van diermeel in het voer voor alle dieren verboden.

Consumentenbond blij met Europese BSE- maatregel
(5 december 2000)
De Consumentenbond is tevreden over de maatregel gisteren van de Europese Landbouwministers om per 1 januari alle diermeel in veevoer een half jaar lang te verbieden.

Verbod EU op diermeel in veevoer
(30 november 2000)
De Europese Commissie wil geen dier- en beendermeel meer in het veevoer. Het voorstel moet het consumentenvertrouwen herstellen en een eind maken aan het verwarrende beleid van de EU-lidstaten.

Alle oude runderen worden vernietigd
(5 december 2000)
Vanaf 1 januari worden in de vijftien EU-landen alle runderen ouder dan 30 maanden die niet getest zijn op BSE opgekocht en vernietigd. Ook wordt het gebruik van diermeel in het voer voor alle dieren verboden.

Consumentenbond blij met Europese BSE- maatregel
(5 december 2000)
De Consumentenbond is tevreden over de maatregel gisteren van de Europese Landbouwministers om per 1 januari alle diermeel in veevoer een half jaar lang te verbieden.

Testen op BSE kost fortuin
(30 november 2000)
Het testen van runderen op de gekkekoeienziekte gaat de Nederlandse overheid ongeveer 130 miljoen gulden per jaar kosten. De hele 'operatie BSE' vraagt nog veel meer.

Gekkekoeientest lucratief
(30 november 2000)
Het in 1997 opgerichte, Zwitserse bedrijf Prionics groeit als kool nu de EU heeft afgekondigd dat volgend jaar miljoenen runderen moeten worden getest op BSE. Het bedrijf verkoopt een test die in hersenweefsel van runderen de aanwezigheid van ziekmakende prionen (die BSE kunnen veroorzaken) kan vaststellen.

Verbod EU op diermeel in veevoer
(30 november 2000)
De Europese Commissie wil geen dier- en beendermeel meer in het veevoer. Het voorstel moet het consumentenvertrouwen herstellen en een eind maken aan het verwarrende beleid van de EU-lidstaten.

'EU-landen laks in aanpak BSE'
(16 november 2000)
Eurocommissaris David Byrne (Gezondheid en Consumentenbescherming) heeft felle kritiek geuit op de gebrekkige toepassing door sommige EU- lidstaten van afspraken over controles in verband met de gekkekoeienziekte BSE.

Franse maatregelen
(15 november 2000)
De Franse regering heeft gisteren de volgende maatregelen aangekondigd om de onrust over de gekkekoeienziekte BSE weg te nemen.

Europa tracht BSE-crisis te bezweren
(15 november 2000)
Aangespoord door de onrust onder de bevolking proberen de Europese landen de BSE-crisis te bezweren. Geen land gaat zover als Frankrijk.

'BSE-psychose berust op louter irrationaliteit'
(15 november 2000)
Na de emotionele oproep van vorige week van de Franse president Chirac kon diens premier en tevens politieke rivaal bij de volgende presidentsverkiezingen geen kant meer op: gisteren kondigde Jospin drastische maatregelen aan rondom de gekkekoeienziekte BSE. Tot grote ergernis van de boeren en vleesinspecteurs.

Brussel wil tests op BSE uitbreiden
(14 november 2000)
De Europese Commissie wil dat alle geslachte runderen ,,boven een zekere leeftijd'' worden getest op de gekkekoeienziekte BSE.

EU: 'Meer koeien op BSE testen'
(11 november 2000)
Europees Commissaris David Byrne (gezondheid) heeft de vijftien EU-landen gevraagd om veel meer koeien te testen op de gekkekoeienziekte (BSE) dan officieel is vereist. Volgens Byrne is dat de enige manier om het vertrouwen van het publiek in het rundvlees te herstellen. Twee dagen geleden had Byrne nog gezegd dat er geen reden was voor bezorgdheid.

EU wil bureau voedselveiligheid
(8 november 2000)
De Europese Commissie wil 70 miljoen per jaar investeren in een onafhankelijk Europees Voedselagentschap. Dit blijkt uit een voorstel dat de Commissie vanmorgen heeft gepresenteerd.

Uitzicht op nieuwe test BSE
(23 november 2000)
Zwitserse wetenschappers hebben een nieuwe methode gevonden om de gekkekoeienziekte BSE op te sporen. Ze ontdekten dat het bloedstollingseiwit plasminogeen alleen bindt aan de verkeerde vorm van prioneiwitten, die de hersenziekte veroorzaken.

EU: tests op BSE fors uitbreiden
(21 november 2000)
De landen van de Europese Unie zullen vanaf 1 januari alle runderen van 2,5 jaar en ouder testen op de gekkekoeienziekte BSE, als zij ziekteverschijnselen van enige soort hebben gehad.

Lees ook:
Rundvlees met etiket historie dier (19 juli 2000)

NRC Webpagina's
30 april 2001

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad