U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Zuid-Holland 'bankiert'
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Zuid-Holland 'bankiert'

Nieuws

Achtergrond

Chronologie

Documenten

Links

Rechts op het erf
(11 oktober 1999)
Wanneer zij elkaar voor het laatst hebben gezien is niet bekend, maar het zou 20 mei van dit jaar kunnen zijn. Commissaris van de koningin van Zuid-Holland, ir. J.M. Leemhuis-Stout overhandigde op die dag ir. D. Luteijn 'de oorkonde behorende bij predikaat Koninklijke', dat de Coöperatie Cebeco Groep U.A. in Rotterdam kreeg bij het 100-jarig bestaan. Luteijn, voorzitter van de raad van bestuur van dit handelshuis, moet zijn inspanningen voor Cebeco - niet te verwarren met Ceteco - nu even op een laag pitje zetten, want hij neemt plaats achter het bureau van Leemhuis als waarnemend commissaris van de koningin in Zuid-Holland.

Luteijn waarnemer in Zuid-Holland
(11 oktober 1999)
Ir. D. Luteijn (56), oud-senator van de VVD, wordt waarnemend commissaris van de koningin in Zuid-Holland. Het kabinet is gisteren 'met veel instemming' akkoord gegaan met een voorstel hiertoe van minister Peper van Binnenlandse Zaken.

'Toezicht op Z-Holland schoot tekort'
(8 oktober 1999)
Het toezicht van het betrokken ministerie op de financiële gang van zaken bij de provincie Zuid-Holland heeft aanzienlijke tekortkomingen gekend. Dat beaamde minister Peper (Binnenlandse Zaken) gisteren in een overleg met de Tweede Kamer over de zogeheten Ceteco-affaire, daags na het aftreden van commissaris van de koningin Leemhuis-Stout (VVD) en de gedeputeerde Heijkoop (CDA).

California dreaming
(8 oktober 1999)
Het handelshuis Ceteco is dit jaar twee keer bankroet gegaan. Een keer op de Zuid-Amerikaanse consumentenmarkten en een keer in het Zuid-Hollandse provinciehuis.

Leemhuis stapt op als comm
(6 oktober 1999)
Commissaris van de koningin in Zuid-Holland Leemhuis-Stout en CDA-gedeputeerde Heijkoop stappen op naar aanleiding van de Ceteco-affaire. Dat hebben zij vanochtend bekendgemaakt, voorafgaand aan een vergadering van Provinciale Staten over het rapport van de onderzoekscommissie-Van Dijk.

Provinciale bankiers
(6 oktober 1999)
Na het vernietigende rapport vorige week van de commissie-Van Dijk over het 'bankieren' door de provincie Zuid-Holland, debatteren Provinciale Staten vandaag over deze zogenoemde 'Ceteco-affaire'. De provincie verliest mogelijk miljoenen doordat een aan het handelshuis Ceteco verstrekte lening door het bedrijf niet (volledig) kan worden terugbetaald. Gebleken is, dat de provincie op grote schaal in geld handelde, overigens zonder dat Provinciale Staten hier van af wist. De zaak is inmiddels niet zonder personele consequenties gebleven. Portretten van de hoofdrolspelers.

Z-Holland 'niet mijn toekomst'
(6 oktober 1999)
Commissaris van de koningin J.M Leemhuis-Stout kondigde vanmorgen in de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland haar vertrek als volgt aan:"Ik gaf zo even al aan dat ik het gehele proces op alle fronten van nabij heb meegemaakt en heb willen meemaken. De indringendheid van die beleving, zeker qua inhoud, gevoegd bij mijn conclusie over het blijvend zoeken naar onvolkomenheden, heeft mij al drie weken geleden en ik benadruk dat graag: drie weken geleden tot het besluit gebracht dat en ik parafraseer op mijn installatierede de verdere toekomst van Zuid- Holland niet mijn toekomst zal zijn.

Aftreden en nakaarten
(6 oktober 1999)
DE PROVINCIE Zuid-Holland maakt een bestuurlijke kaal slag zonder precedent mee. Achtereenvolgens zijn drie gedeputeerden en de commissaris van de koningin afgetreden. Vooral dat laatste is uitzonderlijk. De aanleiding is er echter geheel naar: wildbankieren vanuit het Provinciehuis, culminerend in de Ceteco- debacle. De Commissie-Van Dijk velde vorige week een keihard oordeel: "ondeugdelijk en extreem riskant, onrechtmatig en democratisch ontoelaatbaar".

Wolf (GS): 'Trap van bovenaf schoonvegen'
(5 oktober 1999)
De PvdA'er J. Wolf stapt op als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Hij is na gedeputeerde De Jong, ook PvdA, de tweede politicus die vertrekt in de zogenoemde Ceteco-affaire.

PvdA'er Wolf weg om zaak Ceteco
(4 oktober 1999)
J. Wolf, gedeputeerde voor de PvdA in het college van Zuid-Holland, is vanmorgen opgestapt naar aanleiding van de Ceteco-affaire."In de beeldspraak over de trap van verantwoordelijkheden beschouw ik mezelf als een hoge trede", aldus Wolf. "Die trap moet helemaal schoon, van boven naar beneden, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid moet memen. "

'Buitengewoon hard' rapport over provincie
(2 oktober 1999)
Premier Kok vindt dat de commissie-Van Dijk een "buitengewoon hard" rapport heeft geschreven over de bankierspraktijken van de provincie Zuid-Holland. Dit rapport is gisteren openbaar gemaakt.

Allen schuldig, dus niemand hoeft te gaan
(2 oktober 1999)
Ondeugdelijk en extreem riskant, onrechtmatig - want onbevoegd genomen - en democratisch ontoelaatbaar. Nog één keer haalt hij uit, drs. C.P. van Dijk. De CDA-politicus dankt zijn reputatie aan de parlementaire enquête naar de ondergang van scheepsbouwconcern RSV (1983-1984).

Bezem gevraagd
(2 oktober 1999)
DE POSITIE van de commissaris van de koningin is gewij zigd bij de jongste algehele grondwetsherziening van 1983. Hij of zij is niet langer meer de Rijkspottenkijker, de verlengde arm van Den Haag in de provincie. De regering hecht nog wel degelijk aan de 'rijksfunctie' van de commissaris, die ook wordt benoemd en ontslagen bij koninklijk besluit. Maar het provinciale aspect werd in de nieuwe grondwet bewust geprofileerd.

Bankieren was 'ontoelaatbaar'
(1 oktober 1999)
edeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in 1995 een "ondeugdelijk en extreem riskant" besluit genomen om te gaan bankieren. Het besluit is "democratisch ontoelaatbaar omdat het Provinciale Staten buiten spel zette". Dat concludeert de commissie-Van Dijk in het vanmorgen gepubliceerde rapport 'Een doorboorde buidel'. In Almere kan het allemaal
(7 augustus 1999)
Waar ligt bij de overheid de grens tussen actief geldbeheer en onverantwoorde speculatie? Er is geen grens. Wat de ene gemeente volkomen acceptabel acht, vindt de volgende hoogst riskant.

Baarspuls beleggersbelangen
(30 juli 1999)
Provinciaal thesaurier K. Baarspul van Zuid-Holland zette geld uit bij Ceteco via een bemiddelaar die ook zijn effectenportefeuille beheert. Is argwaan geboden?

Hoe dom was Zuid-Holland?
(30 juli 1999)
Gaat de Ceteco-affaire de geschiedenis in als het bankroet van het Zuid-Hollandse provinciebestuur of als de ondergang van een Zuid-Amerikaans handelshuis annex aanbieder van consumentenkrediet?

Krokodillentranen in Zuid-Holland
(23 juli 1999)
Diep geschokt zijn de Zuid- Hollandse gedeputeerden over hun onbegrensde bankiersactiviteiten. Maar sommigen zaten erbij toen de besluiten werden genomen.

Leemhuis miskent positie als Commissaris
(16 juli 1999)
De commissaris der koningin zit klem tussen de efficiŽntie van de slagvaardige overheid en de provinciale democratie.

Portret Leemhuis: 'weinig tactvol'
(16 juli 1999)
Het is voor het eerst sinds haar aantreden in 1994 als commissaris van de koningin in de provincie Zuid-Holland, dat ir. Joan Marika Leemhuis-Stout (53) in ernstige verlegenheid is gekomen.

Leningen? Van de provincie? Ceteco?
(15 juli 1999)
Handelshuis Ceteco ging in surseance, en de provincie Zuid-Holland was 47,5 miljoen gulden kwijt. Het blijkt een detail. De provincie is grootschalig aan het bankieren geweest.

Strop bij provincie na val handelshuis
(10 juli 1999)
De provincie Zuid-Holland dreigt vele miljoenen te verliezen door het uitstel van betaling van het handelshuis Ceteco. Een externe accountant zal een onderzoek instellen naar het verstrekken van twee leningen aan Ceteco door de provincie van in totaal 47,5 miljoen gulden.

NRC Webpagina's
11 oktober 1999

Den Haag

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad