Crisis Europese Commissie
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 


Crisis Europese Commissie

Opvolging

Reacties op crisis

Ontslag Commissie

Aanloop tot crisis

Rapport

S c h a k e l s
Europese Commissie
Met profielen van de commissieleden en gedragsregels

Europese Unie

Europees Parlement
Benoemde het comité van wijzen


Aanloop tot crisis

Spanning over lot EU-Commissie
(15 maart 1999)
Vanmiddag overhandigt een commissie van wijzen haar rapport over mogelijke fraude door Eurocommissarissen.

Cresson verbreekt contract met Agenor
(16 februari 1999)
Europees commissaris Cresson heeft besloten een contract met een van fraude beschuldigd Frans bedrijf te verbreken. Nog maar enkele weken geleden wezen ambtenaren van Cresson zo'n maatregel van de hand wegens juridische bezwaren en omdat de uitvoering van Europese programma's voor bijscholing van jonge werklozen erdoor in gevaar zou komen.

Ethiek van de Europese ambtenaar
(10 februari 1999)
Het Europees Parlement wil een grotere controle op het doen en laten van de Europese Commissie. Maar liever dan verscherpte controle ziet commissaris Erkki Liikanen grotere eigen verantwoorde- lijkheid voor de ambtenaren. En daar zijn weer gedeelde waarden voor nodig: `zonder Europese ethische normen is er geen gedragscode mogelijk'.

Europees debat
UITGEPUT DOOR DE harde confrontatie zijn Commissie en parlement op het slagveld achtergebleven. Met enige overdrijving kan worden gesteld dat de Commissie op punten heeft gewonnen. Tenslotte heeft zij een motie van wantrouwen overleefd. (15 januari 1999)

Commissie EU overleeft debat: Europees Parlement bindt in
(14 januari 1999)
Het Europees Parlement heeft vanmorgen een motie van wantrouwen tegen de Europese Commissie verworpen. Het parlement aanvaardde wel een resolutie van de socialistische fractie waarin de Commissie wordt gevraagd voor 15 maart een reeks maatregelen aan te kondigen ter verbetering van de fraudebestrijding en het financieel beheer.

Europarlement moet doorzetten
(12 januari 1999)
Het Europees Parlement moet nu bijten. Niet alleen omdat het gelijk heeft met het indienen van zijn motie van wantrouwen tegen de Europese Commissie; gelijk hebben is in de politiek zelden een overtuigend motief. Het moet bijten omdat het anders weer een streep verder terugzakt tegenover zijn werkelijke tegenstanders, de nationale regeringen. Maar ook omdat zich nu een goede gelegenheid aandient, op een uitstekend moment.

Europarlement ontlaadt zijn frustraties
(11 januari 1999)
Het gevecht tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie nadert zijn ontknoping. Ontlading van jarenlang opgekropte frustraties.

Eurocommissie ontkent fraude en corruptie
(7 januari 1999)
De Europese Commissie wijst alle beschuldigingen van fraude en corruptie van de hand. Commissievoorzitter Santer heeft gisteren tijdens een persconferentie ook zijn vertrouwen uitgesproken in de Franse Eurocommissaris Cresson, die beschuldigd is van vriendjespolitiek. De afgelopen maanden distantieerde hij zich net als andere Eurocommissarissen van haar, nadat zij een proces had aangespannen tegen een Frans dagblad wegens een artikel over haar nepotisme.

Europarlement woedend om schorsing ambtenaar
(6 januari 1999)
De schorsing van een Europees ambtenaar heeft geleid tot een nieuwe confrontatie tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie. Binnen het parlement, dat volgende week stemt over een motie van wantrouwen tegen de Commissie, bestaat woede over het deze week bekend geworden besluit om de ambtenaar te schorsen wegens schending van het beroepsgeheim.

Niets kan Euro-commissie opvrolijken
Bijna is de euro een feit. Maar voor de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, is dit geen ogenblik van triomf. (29 december 1998)

Commissie EU vreest verlies eigen reputatie
(13 november 1998)
Het werk van de Europese Commissie heeft te lijden van onderling wantrouwen. De rust is de laatste weken slechts ten dele hersteld. Gevallen van fraude en onderzoeken daarnaar maakt de Commissie onzeker.

Affaires eerst afgedaan als onbelangrijk
(24 september 1998)
Snel achter elkaar opduikende schandalen hebben de Europese Commissie in opspraak gebracht. Het gaat om financiële fraude, om een benoeming van een onderzoeker en om chaos bij examens voor nieuwe ambtelijke medewerkers van de commissie.

NRC Webpagina's
16 MAART 1999

De structuur van het Europees Parlement
De structuur van het Europees Parlement

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1999