Crisis Europese Commissie
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 


Crisis Europese Commissie

Opvolging

Reacties op crisis

Ontslag Commissie

Aanloop tot crisis

Rapport

S c h a k e l s
Europese Commissie
Met profielen van de commissieleden en gedragsregels

Europese Unie

Europees Parlement
Benoemde het comité van wijzen


Cresson verbreekt contract met Agenor

Door onze correspondent
Europees commissaris Cresson heeft besloten een contract met een van fraude beschuldigd Frans bedrijf te verbreken. Nog maar enkele weken geleden wezen ambtenaren van Cresson zo'n maatregel van de hand wegens juridische bezwaren en omdat de uitvoering van Europese programma's voor bijscholing van jonge werklozen erdoor in gevaar zou komen.

Cresson kondigde vorige maand aan met het Europees Parlement te willen samenwerken bij de aanpak van het betrokken bedrijf, Agenor. Het parlement oefende vorige maand zware druk op de van nepotisme beschuldigde Franse Eurocommissaris om af te treden.

Agenor heeft gisteren een geding tegen de Europese Commissie aangekondigd. Het heeft tegelijkertijd de Brusselse vestiging met 75 werknemers gesloten. Agenor beheerde ten behoeve van de Commissie de uitvoering van het Leonardo-programma voor bijscholing van werklozen. De Commissie wil het beheer nu in eigen hand nemen. Onduidelijk is nog of de werknemers van Agenor, die gisteren bij de Commissie protesteerden, daarbij ingeschakeld worden. Overwogen wordt hun tijdelijke contracten te geven.

In een afgelopen december verschenen rapport van de financiele controledienst van de Commissie wordt Agenor beschuldigd van het uitschrijven van fictieve rekeningen en het ontduiken van de Belgische fiscale en sociale wetgeving. Europarlementarier Nelly Maes van de Vlaamse Volksunie heeft bij de Belgische justitie een klacht ingediend wegens fraude en wanbeheer bij de uitvoering van het Leonardo-programma. Enkele dagen voordat het rapport van de controledienst verscheen, had de Nederlandse ambtenaar Paul van Buitenen een deel van de beschuldigingen tegen Agenor aan het Europees Parlement gemeld.

Eind vorige maand zijn twee directieleden van Agenor opgestapt. Ambtenaren van Cresson meenden toen nog dat de Commissie contractueel verplicht was voor het opzeggen van de relatie met Agenor een overgangstermijn van zes maanden aan te houden. Die termijn zou ook nodig zijn om de uitvoering van het Leonardo-programma niet in gevaar te laten komen. Gisteren is het contract met Agenor toch opgezegd, omdat gebleken zou zijn dat het bedrijf verplichtingen niet kan nakomen.

NRC Webpagina's
16 FEBRUARI 1999


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1999