Crisis Europese Commissie
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 


Crisis Europese Commissie

Opvolging

Reacties op crisis

Ontslag Commissie

Aanloop tot crisis

Rapport

S c h a k e l s
Europese Commissie
Met profielen van de commissieleden en gedragsregels

Europese Unie

Europees Parlement
Benoemde het comité van wijzen


Eurocommissie ontkent fraude en corruptie

Door onze correspondent
De Europese Commissie wijst alle beschuldigingen van fraude en corruptie van de hand. Commissievoorzitter Santer heeft gisteren tijdens een persconferentie ook zijn vertrouwen uitgesproken in de Franse Eurocommissaris Cresson, die beschuldigd is van vriendjespolitiek. De afgelopen maanden distantieerde hij zich net als andere Eurocommissarissen van haar, nadat zij een proces had aangespannen tegen een Frans dagblad wegens een artikel over haar nepotisme.

Volgende week donderdag komt in het Europees Parlement een motie van wantrouwen tegen de Europese Commissie in stemming. Het parlement kan alleen de hele Europese Commissie tegelijk naar huis sturen. Het ziet er niet naar uit dat de motie door de vereiste tweederde meerderheid van het parlement zal worden gesteund.

Parlementaire groeperingen proberen op het ogenblik concessies van de Commissie af te dwingen in ruil voor een stem tegen de motie. Zo willen de liberalen dat Cresson en haar Spaanse collega Marin aftreden. Op het ogenblik loopt een justitieel onderzoek naar fraude door Europese ambtenaren van een hulpverleningsprogramma dat indertijd tot de portefeuille van Marin behoorde. De twee commissarissen zijn niet van plan om aan zo'n oproep gehoor te geven. De socialistische fractie wil de Commissie vragen om voortaan deskundigen die werken in opdracht van het parlement toegang te verlenen voor onderzoek naar de kwaliteit van het financieel beheer. De Commissie voelt niets voor zo'n uitbreiding van de bevoegdheden van het parlement.

Santer zei gisteren dat de Commissie aanwijzingen van onregelmatigheden of fraude altijd serieus heeft onderzocht, ook de rapporten van de Nederlandse ambtenaar Van Buitenen. De Commissievoorzitter verdedigde de schorsing van Van Buitenen, die de Groene fractie van het parlement een rapport heeft bezorgd over zaken die hij als lagere ambtenaar van de financiele controle heeft waargenomen. Volgens Van Buitenen gaat het om zaken van fraude en nepotisme, die de Commissie niet ernstig heeft genomen. Volgens Santer heeft Van Buitenen lopende justitiele onderzoeken in gevaar gebracht en oude kwesties van zijn persoonlijk commentaar voorzien. Eurocommissaris Van den Broek vindt dat de Commissie last heeft van een ,,mediahype' met af en toe een ,,heksenjachtachtig karakter'.

Santer zei gisteren dat de Commissie zich zal houden aan het verdrag van de EU. Als de motie van wantrouwen alleen een gewone meerderheid in het parlement krijgt, wil de Commissie daar dan ook geen consequentie uit trekken. Volgens Van den Broek wordt dan overgegaan ,,tot de orde van de dag'.

De motie van wantrouwen is een vervolg op de weigering van het parlement vorige maand om de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting 1996. Deze zaak is nu opnieuw in behandeling bij de parlementaire commissie begrotingscontrole. Volgens de socialistische Europarlementarier Dankert riskeert de Commissie dat het parlement in april ook kwijting weigert voor de uitvoering van de begroting 1997 - wegens rapporten over slecht beleid bij steun voor verbetering van nucleaire veiligheid in Oost-Europa (dat valt onder Van den Broek) en fraude bij een programma voor beroepsopleidingen, dat onder Cresson ressorteert.

NRC Webpagina's
7 JANUARI 1999


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1999