Crisis Europese Commissie
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 


Crisis Europese Commissie

Opvolging

Reacties op crisis

Ontslag Commissie

Aanloop tot crisis

Rapport

S c h a k e l s
Europese Commissie
Met profielen van de commissieleden en gedragsregels

Europese Unie

Europees Parlement
Benoemde het comité van wijzen


Ontslag Commissie

Lidstaten EU hebben crisis zelf over zich afgeroepen
(20 maart 1999)
Jacques Santer, de demissionaire voorzitter van de Europese Commissie, stond er gistermiddag bij alsof de vragen hem niet aangingen. Naast hem stond de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder, die als huidig voorzitter van de Europese Unie druk bezig is om een vervanger voor Santer te vinden. ,,Problemen met personen kunnen alleen worden opgelost als men erover zwijgt. Ik ben dan ook niet van plan om deel te nemen aan speculaties over personen', zei Schröder.

De prijs van het vertrek
(19 maart)
Eurocommissarissen ontvangen na hun aftreden nog drie jaar lang een uitkering waarvan de hoogte afhangt van het aantal dienstjaren. Voorzitter Santer heeft er slechts vier dienstjaren op zitten, maar zijn basissalaris als Commissievoorzitter ligt een kwart hoger dan dat van een gewone commissaris. Straks zal hij 21.089 gulden ontvangen.

Het gelijk van de Europese Rekenkamer
(17 maart 1999)
Jarenlang drong de Europese Rekenkamer aan op verbetering van het financieel beheer bij de Europese Commissie. De Nederlander Middelhoek kon mede uit eigen werk putten toen hij als voorzitter van het comité van wijzen een oordeel moest vellen.

EU-Commissie dient ontslag in
(16 maart 1999)
De voltallige Europese Commissie is vannacht afgetreden na de publicatie van een uiterst kritisch rapport over het functioneren van de Commissie. Commissie-voorzitter Jacques Santer zou vanmiddag in Brussel spoedoverleg hebben met de Duitse bondskanselier Schröder, thans voorzitter van de EU, om een uitweg te vinden uit de ontstane crisis.

Oordeel 'comité van wijzen'
(16 maart 1999)
Het comité van onafhankelijke deskundigen dat gisteravond zijn rapport over de Europese Commissie heeft gepresenteerd, is ingesteld op initiatief van het Europees Parlement. Het comité, dat in mei een tweede rapport zal uitbrengen over het functioneren van de ambtelijke leiding bij de Commissie, staat onder voorzitterschap van de Nederlander André Middelhoek, oud-voorzitter van de Europese Rekenkamer.

Procedure over aftreden onduidelijk
(16 maart 1999)
De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, neemt het initiatief voor Europese wetgeving. Ze ziet toe op uitvoering van het verdrag van de Unie en op uitvoering van besluiten van de Raad van ministers, het orgaan waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd. Als de Commissie vindt dat een lidstaat bij de naleving van EU-regels in gebreke blijft, kan ze die voor het Hof van Justitie dagen.

Een zwakke Commissie schrijft geschiedenis
(16 maart 1999)
De Europese Commissie onder leiding van Santer staat bekend als een zwak bestuurscollege. Nu heeft ze geschiedenis geschreven door collectief op te stappen.

Commissie geveld
(16 maart 1999)
MET EEN TWEETRAPSRAKET heeft het Europese Parlement de Europese Commissie afgeschoten. Aanvankelijk was er een motie van afkeuring die het weliswaar niet haalde, maar die vergezeld ging van de instelling van een comité van wijzen. Deskundigen hebben de handelwijze van afzonderlijke commissarissen en van de Commissie als geheel tegen het licht gehouden.

Edith CressonEdith Cresson: koppig en arrogant
(16 maart 1999)
Tot hun stomme verbazing werden verschillende Europarlementariėrs vorige week vereerd met een bezoekje van Edith Cresson, de vrouw die de Europese Commissie deed vallen. De parlementariėrs waren gewend genegeerd te worden door de Franse Eurocommissaris, die hen nu trachtte voor zich te winnen. Maar haar charme-offensief kwam te laat.

NRC Webpagina's
23 MAART 1999

De structuur van het Europees Parlement
De structuur van het Europees Parlement

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1999