Crisis Europese Commissie
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 


Crisis Europese Commissie

Opvolging

Reacties op crisis

Ontslag Commissie

Aanloop tot crisis

Rapport

S c h a k e l s
Europese Commissie
Met profielen van de commissieleden en gedragsregels

Europese Unie

Europees Parlement
Benoemde het comité van wijzen


Commissie EU overleeft debat: Europees Parlement bindt in

Door onze correspondent
Het Europees Parlement heeft vanmorgen een motie van wantrouwen tegen de Europese Commissie verworpen. Het parlement aanvaardde wel een resolutie van de socialistische fractie waarin de Commissie wordt gevraagd voor 15 maart een reeks maatregelen aan te kondigen ter verbetering van de fraudebestrijding en het financieel beheer.

Bovendien zal een door parlement en Commissie benoemd comite van wijzen voor 15 maart moeten rapporteren over de kwaliteit van de fraudebestrijding en het financieel beheer op dit ogenblik.

De motie van wantrouwen werd afgewezen met 232 stemmen voor, 293 stemmen tegen en 27 onthoudingen. Nooit eerder was er zo'n steun voor een motie van wantrouwen tegen de Europese Commissie. In 1997 stemden 118 Europarlementariers voor zo'n motie.

De Europese Commissie vroeg het parlement vorige maand om over een motie van wantrouwen te stemmen. Dat gebeurde nadat het parlement de Commissie geen kwijting had verleend voor de uitvoering van de begroting over 1996 wegens geconstateerde gevallen van fraude, slecht financieel beheer en nepotisme.

Voorzitter Santer van de Commissie zei dat hij kritiek van het parlement ter harte zal nemen. Hij beloofde tijdig de door het parlement gevraagde maatregelen te zullen nemen. Hij zal zich bijzonder gaan inzetten voor hervormingen bij de Commissie. Hij legde de nadruk op de integriteit van de Commissie en zijn respect voor het geld van de belastingbetalers.

De meeste fracties stemden verdeeld over de motie van wantrouwen. De liberale fractie, die tevergeefs op het vertrek van Eurocommissaris Cresson had aangedrongen, stemde geheel voor de motie. De socialistische fractieleidster Green, die met een resolutie had weten te voorkomen dat het parlement het vertrek van Cresson zou eisen, noemde de uitslag van de stemmingen ,,een groot succes voor het parlement'. Haar woorden lokten zowel luid applaus als gejoel uit.

De christen-democratische fractieleider Martens sprak zijn grote vertrouwen uit in Santer. Maar volgens de liberale fractieleider Cox ,,is deze Commissie politiek gezien voor ons al verdronken'. Volgens de aanvaarde resolutie moeten voor 15 maart vertegenwoordigers van Commissie, parlement en de Raad van Ministers van de Europese Unie voorstellen maken voor een nieuwe organisatie voor fraudebestrijding die onafhankelijk van de Commissie opereert. Bovendien moeten er voor die datum gedragscodes komen voor het werk van Eurocommissarissen, voor hun betrekkingen met hun kabinetten en voor de mogelijke banen van hun vrienden en familieleden bij de Commissie. Ook moet er voor 15 maart een overeenkomst komen die het mogelijk maakt dat het parlement gemakkelijker dan nu het geval is toegang tot documenten van de Commissie krijgt. Tegelijkertijd moet het reglement voor de Commissieambtenaren zodanig worden gewijzigd dat snelle disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag, mogelijk worden als fraude wordt vastgesteld of ernstige nalatigheid die slecht beheer tot gevolg heeft.

NRC Webpagina's
14 JANUARI 1999


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1999