Crisis Europese Commissie
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 


Crisis Europese Commissie

Opvolging

Reacties op crisis

Ontslag Commissie

Aanloop tot crisis

Rapport

S c h a k e l s
Europese Commissie
Met profielen van de commissieleden en gedragsregels

Europese Unie

Europees Parlement
Benoemde het comité van wijzen


Europarlement woedend om schorsing ambtenaar

Door onze correspondent BEN VAN DER VELDEN
De schorsing van een Europees ambtenaar heeft geleid tot een nieuwe confrontatie tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie. Binnen het parlement, dat volgende week stemt over een motie van wantrouwen tegen de Commissie, bestaat woede over het deze week bekend geworden besluit om de ambtenaar te schorsen wegens schending van het beroepsgeheim.

De jongste affaire draait om de Nederlander Paul van Buitenen, die een lage functie uitoefent bij de financiele controledienst van de Commissie. Vorige maand gaf hij een zelf opgesteld rapport over fraude aan de fractie van de Groenen in het Europees Parlement, en werd daarop op non-actief gesteld. Hevige kritiek van de Groenen op de Commissie over het schorsingsbesluit krijgt ruime steun bij andere fracties. De Nederlandse christen-democratische Europarlementarier Ria Oomen zegt dat de Commissie ,,een onvergeeflijke fout' heeft gemaakt.

Het Europees Parlement heeft al maanden kritiek op de Commissie wegens fraude en vriendjespolitiek. Veel Europarlementariers willen dat de Franse Eurocommissaris Cresson (beschuldigd van nepotisme) en haar Spaanse collega Marin vrijwillig aftreden. De twee maken daartoe echter geen aanstalten. Volgende week komt daarom een motie van wantrouwen in het Parlement in stemming. Het Parlement kan geen individuele Eurocommissarissen wegsturen. Om de hele Commissie tot opstappen te dwingen is driekwart van de stemmen nodig.

De Vlaamse Europarlementarier Nelly Maes (Volksunie) heeft inmiddels aangekondigd Eurocommissaris Cresson bij de Belgische justitie te zullen aanklagen wegens fraude. Ze zegt dat ze geen bewijzen heeft dat de Eurocommissaris fraude heeft gepleegd, maar wel dat ze heeft vastgesteld dat Cresson personen goed kent die volgens een intern rapport van de Commissie betrokken zijn bij onregelmatigheden bij het zogeheten Leonardo da Vinci-programma voor beroepsopleidingen. Gisteren heeft Cresson reorganisatie van het opleidingsprogramma aangekondigd. In een vorige maand afgerond intern onderzoek van de Commissie wordt aanbevolen de directeur te vervangen.

Het nieuws over de schorsing van de Europese ambtenaar heeft Europarlementariers gestimuleerd zich hard tegenover de Commissie op te stellen. Veel parlementariers willen zich met het oog op de Europese verkiezingen van juni duidelijk profileren. Daardoor is van het traditionele bondgenootschap van Parlement en Commissie tegenover de Raad van Ministers van de vijftien lidstaten van de Europese Unie geen sprake meer.

Het rapport van Van Buitenen bestaat voor een groot deel uit reeds langer bekende gegevens, die zijn aangevuld met zijn commentaar. Hij neemt vooral Eurocommissaris Cresson op de korrel, hoewel hij ook schrijft niet te willen insinueren dat deze voormalige Franse premier direct en actief bij onregelmatigheden betrokken is. Het stuk bevat daarnaast gegevens over mogelijke fraude bij het Leonardo-programma voor beroepsopleidingen, die pas enkele dagen nadat Van Buitenen ze publiek maakte door de Europese Commissie aan het Europees Parlement werden gemeld. Door een fout van de Groene fractie bij het kopieren van zijn rapport is de naam van Van Buitenen - een partijlid - openbaar geworden.

Van Buitenen werkte tot eind 1997 voor de onder Cresson ressorterende dienst onderwijs. Hij werd overgeplaatst omdat hij niet voor zijn functie geschikt zou zijn. Hij meent dat corruptie bij de Europese Commissie welig tiert. Van Buitenen is ervan overtuigd dat zijn telefoon door de veiligheidsdienst van de Commissie wordt afgeluisterd en dat hij wordt gevolgd door veiligheidsambtenaren met telescoopgeweren.

NRC Webpagina's
6 JANUARI 1999


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1999