NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


DE RECHTEN VAN DE MENS
SCHEUREN IN DE CONSENSUS
VERKLARING
AFRIKA
EUROPA
MIDDEN- EN ZUID-AMERIKA
VERENIGDE STATEN
AZIË
VERKRACHTING IN JAKARTA
HOND MET MENSENBEEN
DEADLINE IN RIO DE JANEIRO
WAARHEIDSCOMMISSIE
AMNESTY INTERNATIONAL
MULTINATIONALS
MARTELING
DOODSTRAF
ACTIEMETHODEN
ORGANISATIES
INTERNATIONALE INSTANTIES
GRAFIEKEN
LINKS

Doodstraf

,,Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon'', luidt artikel 3 van de Universele verklaring van de rechten van de mens. Dit is geen expliciet verbod van de doodstraf. In het later aangenomen Internationale covenant op burger- en politieke rechten van de Verenigde Naties wordt in artikel 6 aangedrongen op afschaffen van de doodstraf. Tweeentwintig landen, waaronder Nederland, hebben een extra protocol bij dit covenant ondertekend waarin zij te kennen geven tegen de doodstraf te zijn. Grofweg zijn er in de wereld wat betrteft de doodstrad vier groepen landen te onderscheiden:

 • Landen die de doodstraf volledig hebben afgeschaft.
 • Landen die de doodstraf niet hebben afgeschaft, maar deze in de praktijk niet meer toepassen. Tot 1995 hoorde ook Belgie bij deze landen.
 • Landen die de doodstraf alleen nog in bijzondere gevallen toepassen, bijvoorbeeld bij vergrijpen in oorlogstijd. Tot 1982 viel Nederland in deze categorie.
 • Landen die de doodstraf nog wel toepassen, zowel voor misdaden in oorlogstijd als voor overige (ernstige) misdaden. Sommige staten in de VS kennen de doodstraf niet meer, maar de federale wetgeving nog wel.

 • NRC Webpagina's
  3 DECEMBER 1998

     Bovenkant pagina


  NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1998