Straatgeweld
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

STRAATGEWELD
HET KOMT NOOIT UIT DE LUCHT VALLEN
GEMELD EN GETELD
LAW & ORDER
MEDIA
PREVENTIE
OPVOEDING
PSYCHE
MINDERHEDEN
GEVALLEN VAN GEWELD
TELEVISIE
RECLAME
ASPECTEN VAN GEWELD
IN DE KUNST
PER COMPUTER
ONDERZOEK
ORGANISATIES
PLATFORMOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Strafmaat | Voetbalgeweld | In het verkeer| In huis | Op school | Alcohol

OP SCHOOL

Onlangs werd een school in Veghel geconfronteerd met een van de ergste vormen van geweld op school: een leerling die om zich heen gaat schieten. Gelukkig vielen er geen doden maar de angst zit er in Veghel en ook op andere scholen nog goed in. Ook vergaande pesterijen, bedreigingen en seksuele intimidaties, komen op zowel basis- als middelbare scholen te veel voor.  


Initiatieven
Er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld om geweld op scholen tegen te gaan. Daders en slachtoffers worden intensiever begeleid, ouders worden betrokken bij schoolprojecten en iedere school stelt een 'calamiteitenplan' op. Ook zijn er scholen die detectiepoortjes voor de school hebben geplaatst om wapens en messen op te sporen.

De veilige school De staatssecretaris van OC&W presenteerde al eerder de campagne 'De veilige school'. De campagne is vooral gericht op leraren en onderwijsondersteunend personeel. Het accent ligt op het grenzen stellen in de opvoeding. In de praktijk komt dat neer op het organiseren van voorzieningen voor jongeren, zoals naschoolse opvang maar ook jeugdhuizen.  


Matrix
Het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) ontwikkelde een matrix voor scholen om de veiligheid binnen de school te meten. Het matrixonderzoek wordt uitgevoerd door schoolbegeleiders van het centrum en is bedoeld om scholen inzicht te geven in hun eigen functioneren: wie zijn we eigenlijk en hoe pakken wij de zaken hier aan. Sommige scholen leggen bijvoorbeeld alles vast in strakke regels, andere scholen laten alles open en betrekken leerlingen bij het formuleren van regels. De ene houding is overigens niet zonder meer beter dan de andere.
Inlichtingen (030) 285 66 00.  


Gastlessen
De gemeentelijke Bureaus Criminaliteitspreventie geven 'gastlessen' op basisscholen over geweld. Aan de hand van stripverhalen en krantenberichten over geweld op straat krijgen leerlingen vragen en opdrachten over verschillende vormen van geweld en wordt hun gevraagd na te denken over de gevolgen van bijvoorbeeld een mishandeling. Ook de politie vindt het van belang om in samenwerking met scholen en andere instanties voorlichting te geven over geweld en criminaliteit. Leerlingen van de basisschool blijken deze politielessen zeer op prijs te stellen. Of deze preventieve benadering werkt, is vooralsnog niet te zeggen.  


Ouderconferenties
Dat 'Veiligheid op school' ook een zaak van de ouders is, wordt onderstreept door het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) in Utrecht. In verschillende steden hebben daarom 'ouderconferenties' plaats. Er wordt gesproken over de medeverantwoordelijkheid van de ouders. Maar ook wordt aan ouders gevraagd signalen door te geven die wijzen op onveilige omstandigheden op school. Scholen zouden vervolgens verplicht moeten worden hierop in te gaan.

Op de conferenties wordt onder andere informatie verstrekt en gediscussieerd over Verkeersouders (VVN), Pesten (Ouders & Co), Veiligheid van gebouw en omgeving (GGD), Instrumenten van de campagne 'de veilige school', de Onderwijstelefoon ( 08 00 16 08) en tv en geweld.

De data van de ouderconferentie zijn:

 • 9 maart in Assen
 • 14 maart in Eindhoven
 • 21 maart in Delft
 • 13 april in Maastricht
 • 18 april in Amsterdam
 • 20 april in Deventer

  Voor plaats, tijd en en aanmelden (030) 285 66 77

 • NRC Webpagina's
  10 FEBRUARI 2000


     Bovenkant pagina


  NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) FEBRUARI 2000