Straatgeweld
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

STRAATGEWELD
HET KOMT NOOIT UIT DE LUCHT VALLEN
GEMELD EN GETELD
LAW & ORDER
MEDIA
PREVENTIE
OPVOEDING
PSYCHE
MINDERHEDEN
GEVALLEN VAN GEWELD
TELEVISIE
RECLAME
ASPECTEN VAN GEWELD
IN DE KUNST
PER COMPUTER
ONDERZOEK
ORGANISATIES
PLATFORMOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Gemeld en geteld

Wat is de aard en omvang van het straatgeweld in Nederland, wie zijn de daders, wie zijn de slacht-offers? Deze vragen komen aan de orde in een onderzoek dat het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en de advies- en onderzoeksgroep Beke heeft verricht, in opdracht van het kabinet. Eind vorig jaar is het eerste deel van deze studie gepubliceerd. De onderzoekers hebben de gegevens uit 1998 verzameld over straatgeweld met behulp van de rapportages van de politieregio’s Rotterdam-Rijnmond en IJsselland (de provincie Overijssel minus Twente). De combinatie van deze twee regio’s ? een randstedelijke en een landelijke ? levert volgens de onderzoekers een beeld op dat behoorlijk representatief is voor heel Nederland.

NRC Webpagina's
10 FEBRUARI 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) FEBRUARI 2000