Straatgeweld
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

STRAATGEWELD
HET KOMT NOOIT UIT DE LUCHT VALLEN
GEMELD EN GETELD
LAW & ORDER
MEDIA
PREVENTIE
OPVOEDING
PSYCHE
MINDERHEDEN
GEVALLEN VAN GEWELD
TELEVISIE
RECLAME
ASPECTEN VAN GEWELD
IN DE KUNST
PER COMPUTER
ONDERZOEK
ORGANISATIES
PLATFORMOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

PLATFORM

Op 4 februari 1999 installeerden de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat. Doelstelling van het platform: een bijdrage leveren aan het terugdringen van geweld op straat. Hoe? Door initiatieven tegen straatgeweld te ondersteunen, maatschappelijke discussie te stimuleren, projecten tegen geweld op straat in kaart te brengen en advies te geven aan derden (het kabinet, het bedrijfsleven, burgers en de eigen achterban). Het platform bestaat uit 21 leden en is opgericht voor de duur van drie jaar.

Antigeweldscode Een van de opvallendste plannen van het Landelijk Platform tegen Straatgeweld is de invoering van een antigeweldscode. De code - een handvest of een pakkende slogan - moet volgens de opstellers een instrument worden 'om normen en waarden in onze samenleving te be´nvloeden en een mentaliteitsverandering teweeg te brengen'. Als het aan hen ligt blijven de getuigen van een vechtpartij in de toekomst niet meer afzijdig en laten automobilisten hun middelvinger voortaan in de zak. ,,Ieders vrijheid houdt op waar die van de ander begint'' is de voorlopige slogan.

Het Landelijk Platform Tegen Geweld: (070) 376 59 65 of www.platformtegengeweld.nl.

NRC Webpagina's
10 FEBRUARI 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) FEBRUARI 2000