Straatgeweld
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

STRAATGEWELD
HET KOMT NOOIT UIT DE LUCHT VALLEN
GEMELD EN GETELD
LAW & ORDER
MEDIA
PREVENTIE
OPVOEDING
PSYCHE
MINDERHEDEN
GEVALLEN VAN GEWELD
TELEVISIE
RECLAME
ASPECTEN VAN GEWELD
IN DE KUNST
PER COMPUTER
ONDERZOEK
ORGANISATIES
PLATFORMOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

TELEVISIE

Om kijkers te waarschuwen tegen gewelddadige beelden op de televisie is kortgeleden het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) in het leven geroepen. Dit onafhankelijke landelijke instituut gaat het werk van de Filmkeuring voortzetten die tot nu toe films van een leeftijdsaanduiding voorzag. Het NICAM ontwerpt een classificatiesysteem waarmee de verschillende mediabranches zelf aan de slag moeten gaan. Het systeem voorziet programma's van informatie op grond waarvan ouders kunnen bepalen of een programma wel of niet geschikt is voor kinderen. Het instituut geeft zowel op leeftijd afgestemde informatie (geschikt voor 16 jaar en ouder) als ook inhoudelijke informatie (in deze film komt geweld, seks of grof taalgebruik voor).

Arnold Schwarzenegger in Terminator 2: Judgement Day (1991). De film werd op een dinsdagavond na 20.00 uur uitgezonden (Foto: Kippa) Arnold Schwarzenegger in Terminator 2: Judgement Day (1991). De film werd op een dinsdagavond na 20.00 uur uitgezonden (Foto: Kippa)

Uiteindelijk moet het 'zelfregulerende classificatiesysteem' toepasbaar zijn op alle media. Voor televisie, Internet, film en video zouden uniforme regels moeten gelden. Al realiseert het NICAM zich dat Internet nauwelijks te classificeren is.

Over enige weken wordt een kabinetsmaatregel van kracht, waardoor beelden van extreem geweld niet meer mogen worden vertoond. Overtreders kunnen dan per geval een boete van maximaal 50.000 gulden opgelegd krijgen. Het NICAM behandelt klachten van zowel particulieren als organisaties en kan in de toekomst sancties opleggen.

Het NICAM zegt niet te zijn opgericht om censuur toe te passen. Directeur W. Bekkers: ,,Geenszins. Het doel is informatie geven over de ingrediënten van een programma - bijvoorbeeld hoeveel seks, geweld, racisme - zodat mensen zelf onderbouwde keuzes kunnen maken voor zichzelf respectievelijk voor de kinderen.'' Voor de branche geeft het NICAM een soort 'spelregels' waaraan men zich moet houden. De enige regel waaraan de Nederlandse televisie zich nu dient te houden is dat 'films voor 12 jaar en ouder' niet voor 20.00 uur mogen worden uitgezonden en 'films voor 16 jaar en ouder' niet voor 22.00 uur.

NRC Webpagina's
10 FEBRUARI 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) FEBRUARI 2000