Straatgeweld
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 





STRAATGEWELD
HET KOMT NOOIT UIT DE LUCHT VALLEN
GEMELD EN GETELD
LAW & ORDER
MEDIA
PREVENTIE
OPVOEDING
PSYCHE
MINDERHEDEN
GEVALLEN VAN GEWELD
TELEVISIE
RECLAME
ASPECTEN VAN GEWELD
IN DE KUNST
PER COMPUTER
ONDERZOEK
ORGANISATIES
PLATFORM



Overzicht eerdere
afleveringen Profiel

Strafmaat | Voetbalgeweld | In het verkeer| In huis | Op school | Alcohol

ALCOHOL

Alcoholgebruik wordt door jongeren en horeca-ondernemers zelf als belangrijkste oorzaak beschouwd van de toenemende agressie in het uitgaansleven. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door het bureau Intraval in opdracht van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie. Jongeren zelf zijn in meerderheid (55 procent) van mening dat de agressie in het uitgaansleven is toegenomen. Veel jongeren (73 procent) voelen zich tijdens het uitgaan onveilig op straat.  


Aantal glazen Een deel van het onderzoek bestond uit een enquête onder 1.531 jongeren (15-25 jaar). Daaruit bleek dat op een uitgaansavond bijna driekwart van de jongeren meer dan vijf glazen alcoholische drank consumeert; van de jongens drinkt 57 procent meer dan 10 glazen (meisjes: 16 procent). Meestal (72 procent) gaat het om bier. Het zogenoemde excessieve drankgebruik blijkt op het platteland vaker voor te komen dan in de steden. Het gebruik van drugs leidt volgens de jongeren zelf veel minder tot agressief gedrag. Wel als dat gebeurt in combinatie met alcohol, in het bijzonder geldt dat voor xtc en speed.

Daders en slachtoffers Uit de enquêtes blijkt dat zich zowel onder daders als slachtoffers van geweld verhoudingsgewijs veel excessieve drinkers bevinden. Jongeren die zich agressief hebben gedragen, zeggen dat ze zich tijdens het uitgaan afreageren. ,,Als ze iets vervelends hebben meegemaakt of gefrustreerd zijn, ontladen ze zich door veel te drinken en zich agressief te gedragen'', aldus het onderzoek. Verder speelt bij de agressie groepsdruk als stimulerende factor een rol. ,,Enkele groepen gaan uit met het vooropgezette doel dronken te worden en ruzie te maken of vernielingen te plegen.'' Van de ondervraagde jongeren bleek 21 procent het afgelopen jaar zelf als dader en 19 procent als slachtoffer bij geweld betrokken te zijn geweest. Ruim eenderde van deze groep was zowel dader als slachtoffer. Vijf procent van de ondervraagde jongeren vertelde tijdens het uitgaan een wapen bij zich te dragen, meestal een mes of stiletto.

Omgeving Ook de omgeving speelt een rol bij het ontstaan van agressie in het uitgaansleven. Drukte heeft een negatieve invloed; tegen iemand aanlopen kan zo tot vechtpartijen leiden. Ook warmte, muziekvolume en muzieksoort kunnen een rol spelen bij het ontstaan van agressie.

Horeca-ondernemers De onderzoekers menen dat de horeca-ondernemers zelf meer kunnen doen door gebruik te maken van de mogelijkheden die wetten en regels hun bieden. Zo mag een ondernemer een klant zonder opgaaf van redenen de toegang ontzeggen. Ook blijkt dat jongeren in het algemeen nog drank mogen bestellen als ze al aangeschoten of dronken zijn. Meestal wordt er niet gecontroleerd op leeftijd.

Bron: 'Aangeschoten wild', onderzoek naar jongeren, alcohol, drugs en agressie tijdens het uitgaan. Intraval, oktober 1998.

NRC Webpagina's
10 FEBRUARI 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) FEBRUARI 2000