Straatgeweld
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

STRAATGEWELD
HET KOMT NOOIT UIT DE LUCHT VALLEN
GEMELD EN GETELD
LAW & ORDER
MEDIA
PREVENTIE
OPVOEDING
PSYCHE
MINDERHEDEN
GEVALLEN VAN GEWELD
TELEVISIE
RECLAME
ASPECTEN VAN GEWELD
IN DE KUNST
PER COMPUTER
ONDERZOEK
ORGANISATIES
PLATFORMOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Strafmaat | Voetbalgeweld | In het verkeer| In huis | Op school | Alcohol

IN HUIS

Geweld heeft niet alleen op straat plaats, maar ook achter de gesloten deur van het eigen huis. Een geruchtmakend rapport van onderzoeksbureau Intomart van twee jaar geleden gaf aan dat bijna de helft van de Nederlandse bevolking (45 procent) ooit slachtoffer is geworden van huiselijk geweld. Hoewel publicatie van dit rapport leidde tot een felle discussie over de definitie van huiselijk geweld en de onderzoekswijze van Intomart, staat voor alle deskundigen vast dat geweld in huiselijke kring zeer vaak voorkomt. Alleen al in Amsterdam melden jaarlijks bijna 9.000 vrouwen dat ze in huiselijke kring met geweld worden geconfronteerd. Soorten geweld In het rapport van Intomart, opgesteld in opdracht van het ministerie van Justitie, wordt huiselijk geweld gedefinieerd als ,,een aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer''. De onderzoekers onderscheiden 32 verschillende vormen van huiselijk geweld, grofweg onderverdeeld in drie categorieŽn: geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld.

Het lichamelijk geweld komt het meeste voor. Van de ondervraagden zegt een kwart ooit bedreigd te zijn met een klap door iemand uit zijn of haar huiselijke kring. Een zelfde percentage is daadwerkelijk geslagen. Van de vormen van geestelijk geweld komen dreigementen dat de relatie wordt verbroken en geregeld bespot of gekleineerd worden het meest voor. Bij seksueel geweld gaat het vooral om het maken van ongewenste gebaren en het benaderen met ongewenste seksuele bedoelingen door iemand uit de huiselijke kring.

Daders Daaronder vallen volgens de onderzoekers van Intomart (ex-)partners, gezins- of familieleden en huisvrienden. Opvallend is, zo stelt het rapport, dat het meestal mannen zijn die het geweld plegen. ,,Mannelijke (ex-)partners zijn ruim viermaal vaker dader dan vrouwelijke (ex-)partners. Broers zijn bijna zesmaal zo vaak dader als zusters. Ook de vader is vaker dader dan de moeder, maar het verschil is hier iets minder groot.''

Slachtoffers Anders dan vaak wordt aangenomen, worden volgens Intomart mannen en jongens bijna even vaak slachtoffer van huiselijk geweld als vrouwen en meisjes. Wordt echter alleen naar geestelijk en seksueel geweld gekeken, dan liggen de verhoudingen anders: in beide gevallen worden vrouwen hier eerder door getroffen, waarbij vooral bij seksueel geweld het percentage vrouwelijke slachtoffers aanmerkelijk hoger is.

Bron: 'Huiselijk geweld', aard, omvang en dienstverlening. Intomart, Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, oktober 1997.

NRC Webpagina's
10 FEBRUARI 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) FEBRUARI 2000