Straatgeweld
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

STRAATGEWELD
HET KOMT NOOIT UIT DE LUCHT VALLEN
GEMELD EN GETELD
LAW & ORDER
MEDIA
PREVENTIE
OPVOEDING
PSYCHE
MINDERHEDEN
GEVALLEN VAN GEWELD
TELEVISIE
RECLAME
ASPECTEN VAN GEWELD
IN DE KUNST
PER COMPUTER
ONDERZOEK
ORGANISATIES
PLATFORMOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

ONDERZOEK

De afgelopen jaren werden er verschillende onderzoeken gepubliceerd naar geweld in Nederland. Een overzicht:

Vermogensdelicten H. van der Vinne, auteur van het in 1999 verschenen rapport Geweld in vermogensdelicten, onderzocht de omvang van diefstal met geweld. Anders dan zijn voorgangers concentreert Vinne zich niet alleen op de geijkte vormen van vermogensdelicten - straatroof en overvalcriminaliteit - maar ook op een fenomeen als winkeldiefstal, waarbij de (betrapte) dader met geweld weet te ontsnappen.

Meisjescriminaliteit Het fenomeen meisjescriminaliteit is relatief laat ontdekt als onderzoeksobject; delinquent gedrag werd lange tijd als typisch mannelijk beschouwd. Ten onrechte. Alhoewel het aantal mannelijke delinquenten het aantal vrouwelijke delinquenten nog altijd verre overstijgt, neemt de geregistreerde criminaliteit van vrouwen sinds de jaren tachtig geleidelijk toe. Toch is van een inhaalslag volgens de auteurs van Meisjescriminaliteit in Nederland (1998) geen sprake. Eerder van stabilisatie. Specifiek op meisjes gericht beleid is volgens hen uit den boze; de oorzaken van meisjescriminaliteit verschillen niet wezenlijk van die van jongenscriminaliteit. Belangrijker is de vraag hoe en wanneer in te grijpen in risicogezinnen.

Racistisch geweld Het merendeel van de plegers van racistisch geweld (lees: bedreigingen, bommeldingen, vernielingen, mishandeling, brandstichting en confrontatie) zijn ook 'gewone' geweldplegers. Dat is één van de conclusies van de auteurs van Racistisch geweld in Nederland (1997). Dit type geweldpleger kan in drie categorieën worden onderverdeeld: reactieve geweldplegers (geweldplegers die bang zijn voor minderheden), missionarissen (zij die de bestrijding van minderheden tot levenswerk hebben verheven) en sensatiezoekers. Bij preventie moet die onderverdeling centraal staan.

Jongeren Onder 'agressie' verstaan de auteurs van Jong en gewelddadig; ontwikkeling en achtergronden van de geweldscriminaliteit in Nederland 'iedere vorm van gedrag die erop gericht is iemand lichamelijk of geestelijk te schaden'. Neemt de agressie een extreme vorm aan, dan kun je spreken van 'geweld'. Waarom juist dat laatste fenomeen - geweld - de afgelopen jaren is toegenomen? De onderzoekers zoeken de oorzaken vooral in een gebrek aan orde en discipline op school, een instabiele thuissituatie, de blootstelling aan mediageweld en de toename van gewelddadige computerspelletjes.

NRC Webpagina's
10 FEBRUARI 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) FEBRUARI 2000