NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 RECLAME
 OPENBARE RUIMTE
 EFFECT
 CAMPAGNE
 MENSBEELD
 SPECIALISATIES
 RECLAMEMAKERS
 SCHRIJVERS
 RECLAMECODES
 AFGEKEURD
 BEKROOND
 KLACHTEN
 BASISTACTIEKEN
 OPLEIDINGEN
 VERDERE INFORMATIE
 LINKS
 GRAFIEKEN

Organisaties

DMSA
Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion. Heeft een telefoonnummer voor iedereen die verschoond wil blijven van telefonische verkoopgesprekken: 08 00 02 24 6 66. Schriftelijk: Antwoordnummer 666, 1000 TL Amsterdam.

SIRE
Stichting Ideële Reclame. Verzorgt kosteloos campagnes over onderwerpen van maatschappelijk belang. Teilingen 15b 1082 JP Amsterdam, (020) 642 47 06

Stichting Reclame Code/Reclame Code Commissie/College van Beroep
Instantie die klachten beoordeelt over krenkende of misleidende reclame-uitingen. Paasheuvelweg 15 1105 BE Amsterdam , (020) 6 96 00 19.

Tijdschriften

Adformatie
Weekblad voor reclame, marketing en media. Leden werkzaam in de branche betalen 80 gulden inschrijfgeld en leden van buiten het vakgebied betalen 265 gulden per jaar. Voor studenten die een opleiding in de reclame volgen kost een abonnement 99 gulden. Postbus 4 2400 MA Alphen a/d Rijn, (0172) 46 68 44

Nieuwstribune
Wekelijkse uitgave voor marketing en communicatie. Abonnementen: 199 gulden per jaar, studie-lidmaatschap 69 gulden. Inlichtingen/abonnementen: Postbus 12000 1301 CA Almere, (036) 5 48 54 39.

Boeken

Hoe reclame echt werkt, bevindingen uit empirisch onderzoek
Giep Franzen, Kluwer (1992). Toelichting op en conclusies uit onderzoeken naar alle facetten van reclame, 75 gulden.

When Ads Work, new proof that advertising triggers sales
John Philip Jones, Lexington Books (1995). Verslag van Amerikaans onderzoek naar het effect van reclame, 65 gulden.

NRC Webpagina's
4 december 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) NOVEMBER 1997