NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 RECLAME
 OPENBARE RUIMTE
 EFFECT
 CAMPAGNE
 MENSBEELD
 SPECIALISATIES
 RECLAMEMAKERS
 SCHRIJVERS
 RECLAMECODES
 AFGEKEURD
 BEKROOND
 KLACHTEN
 BASISTACTIEKEN
 OPLEIDINGEN
 VERDERE INFORMATIE
 LINKS
 GRAFIEKEN

Schrijvers

De reclame is voor veel schrijvers en dichters een springplank geweest naar een loopbaan in de literatuur. Lord Byron maakte een reclametekst over schoensmeer en J.C. Bloem schreef voor Bols. Enkele schrijvers en hun slogans:

Cees Nooteboom Schreef om zijn prille bestaan als schrijver te financieren en bedacht de term studioklank voor Philips.

Kees van Kooten Verzon Te kust en te kleur voor verffabriek Sikkens en werkte bij Nijgh en Van Ditmar.

Annie M.G. Schmidt Schreef in opdracht verhalen zoals Floddertje voor Nutricia en Ibbeltje voor Venz. Ze vond dit werk geen bezwaar omdat ze geen merknamen hoefde te noemen.

Willem Elsschot Was directeur van een publiciteitsbureau en bleef tot zijn dood in 1960 promotieteksten schrijven.

A. den Doolaard, Jan Campert en Simon Carmiggelt Schreven voor Rijnbende (1928-1967), een uitgave van de gelijknamige drankenfabrikant in Schiedam. Enige voorwaarde was dat er drank in de verhalen voorkwam.

Gerrit KouwenaarEen van de Vijftigers die actief waren in de reclame. Hij bedacht Natuurazijn heeft een zilverdop met een blauwe N erop. Herman Pieter de Boer Werd schrijver van korte verhalen omdat hij ,,niet dood aangetroffen wilde worden boven een advertentietekst voor korsetten''.

Drs. P. Werkte bij het bureau Lintas en schreef over de houding in de reclamewereld in het boek Nieuw!: ,,Dit werk was verrekt belangrijk, want het ging om het geluk van de huisvrouw.''

Heere Heeresma Werkte bij Lintas en zei later wel een hulpmiddel nodig te hebben gehad: ,,Ik kon het alleen doen met grote hoeveelheden drank.''

Jules DeelderPrees Legner jenever en Djoka zoutjes aan en gold dertig jaar geleden als talent in reclamekringen. Deelder: ,,Wat nergens op lijkt is echt, schreef ik ooit. Heel geschikt als slagzin voor van alles. De reclamejongens mogen hem kopen.''

Bron: De rokende schoorsteen, Henk van Gelder (1996)

NRC Webpagina's
4 december 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) NOVEMBER 1997