NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 RECLAME
 OPENBARE RUIMTE
 EFFECT
 CAMPAGNE
 MENSBEELD
 SPECIALISATIES
 RECLAMEMAKERS
 SCHRIJVERS
 RECLAMECODES
 AFGEKEURD
 BEKROOND
 KLACHTEN
 BASISTACTIEKEN
 OPLEIDINGEN
 VERDERE INFORMATIE
 LINKS
 GRAFIEKEN

Opleidingen

Er zijn slechts enkele opleidingen die direct gericht zijn op de reclamebranche. Een selectie:

MBO
Op MBO-niveau zijn opleidingen in reclame- en prestatietechnieken te volgen met vakken als esthetica, fotografie en vormgeving. Wie reclame-ontwerper, reclametekenaar of art-director wil worden, kan zo'n opleiding volgen. Duur: vier jaar, met Havo een jaar korter. Vooropleiding: minimaal Mavo. Inlichtingen: College voor Middelbaar beroepsonderwijs Sint Lucas, Grote Beemd 24 5381 CD Boxtel, (0411) 67 22 70; NIMETO, Smijerslaan 2 3572 LP Utrecht (030) 271 46 24; Christelijk Instituut voor Bescherming- Afwerking- en Presentatietechnieken (CBAP), Zwartewaterallee 10 8031 DX Zwolle, (038)454 69 44.

HBO
Wie voor het vak van ontwerper, tekenaar of art-director op HBO-niveau wil worden opgeleid, kan terecht op de kunstacademies. Daar wordt grafische vormgeving gedoceerd, met aandacht voor lettertekenen, kleurenleer en typografie. Duur: vier jaar. Vooropleiding: minimaal Havo. Dergelijke kunstacademies zijn er in Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven, Enschede, Den Haag, Groningen, 's-Hertogenbosch, Kampen, Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Utrecht/Hilversum.

Cursussen
Voor de beroepen reclame-assistent, account-executive, advertentiechef en mediaspecialist zijn mondelinge of schriftelijke cursussen te volgen. Het opleidingsinstituut voor reclame en markerting SRM geeft een mondelinge opleiding 'Basisreclame' met aandacht voor onder meer planning, drukwerk en de rol van de adverteerder. Duur: drie maanden. Kosten: 990 à 1.025 gulden. Inlichtingen: Vliegtuigstraat 26 1059 CL Amsterdam, (020) 6 17 09 35. De LOI (Leidse Onderwijsinstellingen) geeft schriftelijke cursussen 'Basisdiploma Reclame' en 'Praktijkdiploma Reclame', beide onder meer met marketing, reclameleer en mediakennis. Duur: zes tot tien maanden. Kosten: 100 à 130 gulden per maand. Inlichtingen: Leidse Dreef 2 postbus 4200 2350 CA Leiderdorp, (071) 5 45 18 88. De LOI geeft ook een cursus die opleidt tot copywriter, met onderdelen als marketing en tekstbeoordeling. Duur: negen à tien maanden. Kosten: gemiddeld 150 gulden per maand.

NRC Webpagina's
4 december 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) NOVEMBER 1997