NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 




Overzicht eerdere
afleveringen


 RECLAME
 OPENBARE RUIMTE
 EFFECT
 CAMPAGNE
 MENSBEELD
 SPECIALISATIES
 RECLAMEMAKERS
 SCHRIJVERS
 RECLAMECODES
 AFGEKEURD
 BEKROOND
 KLACHTEN
 BASISTACTIEKEN
 OPLEIDINGEN
 VERDERE INFORMATIE
 LINKS
 GRAFIEKEN

Afgekeurd

Unpublished - Best Rejected Advertising, Berlijn: Uitgeverij Grey Press bv. Distributie Nederland door Idea Books, Amsterdam, 127,50 gulden.

Niet alle campagnes die reclamemakers bedenken, treden voor het voetlicht. Een groot gemis voor het publiek, vinden sommigen, want de beste reclames zijn juist die welke de opdrachtgever te gewaagd, te grappig of te 'diep' vindt. Een voorstel sneuvelt vaak na de presentatie aan de adverteerder. Ook een test bij een consumentenpanel kan uitwijzen dat het niet aan de verwachtingen voldoet. Het idee blijkt dan bijvoorbeeld de doelgroep niet aan te spreken, niet te worden begrepen of als te schokkend te worden ervaren. De briefing (de opdrachtformulering van de opdrachtgever) staat aan de basis van elke samenwerking tussen opdrachtgever en bureau. In de visie van de reclamemaker is een afgekeurd campagnevoorstel het gevolg van een gebrekkige briefing en zegt het niets over de (artistieke) waarde. Afgewezen ideeën verdwijnen daarom ook lang niet altijd in de prullenmand, maar worden gekoesterd door de bedenkers. Voor hen betekent publicatie in het boek Unpublished- Best rejected advertising, dat vorige maand voor het eerst is uitgekomen en voortaan jaarlijks zal verschijnen, dan ook eindelijk erkenning. Een jury van ervaren reclamemakers besliste welke nooit uitgevoerde campagnes, die waren ontworpen in 1996 en 1997, het ruim tweehonderd pagina's tellende boek zouden halen.

1.
Mills & Allen ltd.
Opdrachtgever: Mills & Allen Ltd., exploitant van billboards (Groot Brittannië) Bureau: Antonioni Turner Associates Doelgroep: Inkopers van reclameruimte. Afgekeurd omdat de beelden gericht zijn op volwassenen, terwijl jong en oud de posters ziet.

2.
Mejerikontoret Denmark
Opdrachtgever: Mejerikontoret Danmark, melkpromotie. Bureau: NP/Grey Odense. Doelgroep: jongeren (12-18 jaar). Afgekeurd na een competitie met andere reclamemakers omdat de campagne te controversieel zou zijn.

3.
Bier-Import AG
Opdrachtgever: Bier-Import AG (Zwitserland) voor Warsteiner. Bureau: Dubach Werbeagentur AG. Doelgroep: jonge bierdrinkende mannen. Aangepaste versie van de Duitse campagne en afgewezen wegens distributieproblemen.

4.
The Butter Council
Opdrachtgever: The Butter Council, bureau voor boter (Groot Brittannië). Bureau: Euro RSCG WNEK GOSPER. Doelgroep: huisvrouwen. Zou volgens de opdrachtgever krenkend zijn voor soldaten die lijden aan het 'Golfoorlog-syndroom', wat destijds volop in het nieuws was.

NRC Webpagina's
4 december 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) NOVEMBER 1997