NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 RECLAME
 OPENBARE RUIMTE
 EFFECT
 CAMPAGNE
 MENSBEELD
 SPECIALISATIES
 RECLAMEMAKERS
 SCHRIJVERS
 RECLAMECODES
 AFGEKEURD
 BEKROOND
 KLACHTEN
 BASISTACTIEKEN
 OPLEIDINGEN
 VERDERE INFORMATIE
 LINKS
 GRAFIEKEN

Specialisaties
Er zijn twee soorten reclamebureaus: full service-bureaus die het gehele marketingtraject verzorgen en gespecialiseerde bureaus. Een aantal specialisaties:

Direct Marketing (DM)
De consument wordt rechtstreeks aangesproken per post of telefoon. Meestal beoogt DM een relatie met de doelgroep op te bouwen of te versterken. Deze vorm is uniek omdat het effect goed meetbaar is. De (telefonische) reactie van de ontvanger kan eenvoudig worden geregistreerd.

Business-to-business
Betreft industriële en farmaceutische reclame. Niet de consument in het algemeen, maar een bepaalde groep mensen binnen een bedrijf of instelling is de doelgroep. De doelgroep beschikt over gespecialiseerde kennis van het product en wordt aangesproken via vakbladen of direct marketing.

Personeelswerving
Deze bureaus houden zich speciaal bezig met personeelsadvertenties. De tekst en het beeld moeten precies de persoon aanspreken die gezocht wordt en in die zin is het een uiting van reclame. Daarnaast is een personeelsadvertentie een plaats om iets over het bedrijf te vertellen en kan zij het imago versterken.

Sales Promotion (SP)
SP heeft tot doel tijdelijk een extra verkoop te bewerkstelligen. Dit kan op velerlei manieren, bijvoorbeeld door een tijdelijke korting, een cadeau bij aankoop van het product of met een spel (het oplossen van een rebus of het bedenken van een slagzin).

Ontwerpbureaus
Houden zich uitsluitend bezig met het uiterlijk van het product of de verpakking ervan. Dit moet passen binnen de algemene uitstraling van het bedrijf (de huisstijl) én de belevingswereld van de doelgroep.

NRC Webpagina's
4 december 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) NOVEMBER 1997