NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 RECLAME
 OPENBARE RUIMTE
 EFFECT
 CAMPAGNE
 MENSBEELD
 SPECIALISATIES
 RECLAMEMAKERS
 SCHRIJVERS
 RECLAMECODES
 AFGEKEURD
 BEKROOND
 KLACHTEN
 BASISTACTIEKEN
 OPLEIDINGEN
 VERDERE INFORMATIE
 LINKS
 GRAFIEKEN

Klachten

In 1996 nam de Reclame Code Commissie ruim zeshonderd klachten in behandeling; de meeste betroffen reclamefolders, billboardreclame en advertenties in landelijke dagbladen. Een aantal recente uitspraken van de Reclame Code Commissie:

Wereld Natuur Fonds
De Reclame Code Commissie spreekt haar goedkeuring uit over een reclamespotje van het Wereld Natuur Fonds (WNF), waarin wordt gemeld dat er 'iedere twintig minuten een diersoort verdwijnt'. Een jaar eerder had de Commissie het spotje nog afgewezen, omdat de bewering gebaseerd zou zijn op schattingen van slechts een paar deskundigen. Het WNF weet de Commissie echter met diverse wetenschappelijke publicaties over uitstervende diersoorten alsnog te overtuigen van zijn gelijk (augustus 1997).

Albert Heijn
De Reclame Code Commissie keurt een advertorial in de Allerhande, het huisblad van Albert Heijn, af, waarin valt te lezen dat de in Nederland verkochte soja afkomstig is uit de Verenigde Staten en dus genetisch is gemanipuleerd. Volgens de Commissie komt slechts de helft van de in Nederland verhandelde soja uit de Verenigde Staten; de rest is afkomstig uit landen waar soja op traditionele wijze wordt verbouwd. Ook de mededeling dat de kwaliteit van gemodificeerde soja gelijk is aan die van 'gewone' soja is volgens de Commissie misleidend. Zij vraagt Albert Heijn de gewraakte advertorial in te trekken (juni 1997).

Lotto
Het Anti Discriminatie Buro (ADB) in Alkmaar dient een klacht in over een radiospotje ter gelegenheid van de wedstrijd Juventus-Ajax. In dertig seconden haalt een klant in een kapsalon zijn kapper over om mee te doen aan een voetballottospel. ,,Now you're talking. Ze moeten knippen en scheren die Italianen, mietjes'', merkt de klant aan het eind van het spotje op. Volgens het ADB is die uitlating kwetsend voor homo's, maar de Reclame Code Commissie oordeelt dat de opmerking ,,duidelijk humoristisch bedoeld'' is (juli 1997).

Nike
Een poster van tennisidool Richard Krajicek voorzien van de (rode) tekst 'train om een killer te zijn' zou voorbijgangers volgens een Rotterdamse klager oproepen tot geweld. De adverteerder, sportgigant Nike, is het daar niet mee eens. Termen als 'killer', 'beest' en 'hard' behoren volgens Nike tot het gebruikelijke sportjargon en zijn niet bedoeld om mensen tot geweldpleging aan te zetten. De Commissie stelt Nike in het gelijk: de tekst 'train om een killer te zijn' moedigt sporters enkel aan om goed te presteren (juni 1997).

Faunabeheer
Een tweetal affiches van de Stichting Kritisch Faunabeheer wekt beroering bij zowel de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging als de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters. Op de ene poster prijkt een man met jachtgeweer, voorzien van de tekst 'verzoek tot aanhouding' en de woorden 'signalement', 'verdachte' en 'vuurwapen-gevaarlijk'. Op de andere poster hangt het hoofd van dezelfde man aan de muur als een jachttrofee, daaronder de tekst 'Hebbes, maar er is nog steeds een overschot'. Volgens de jagersverenigingen doet de adverteerder voorkomen alsof jagen illegaal is, maar de Commissie is het daar niet mee eens. Onderaan de posters roept de adverteerder op tot beïnvloeding van politici, niet tot inschakeling van de politie - het doel is daarom duidelijk (april 1997).

New York Pizza
Verschillende mensen ergeren zich aan posters van adverteerder New York Pizza, waarin halfnaakte vrouwen pizza's aanprijzen. De posters zijn voorzien van de tekst 'de lekkerste dozen van Nederland gratis thuisbezorgd' of 'de lekkerste dozen van Nederland, nu afhalen'. De posters worden obsceen en vrouwonvriendelijk bevonden. Volgens de Commissie is het woord 'dozen' onmiskenbaar dubbelzinnig en behoort het niet, zoals de adverteerder beweert, tot het normale taalgebruik (februari 1997).

NRC Webpagina's
4 december 1997

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) NOVEMBER 1997