teller

NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


ISLAM IN NEDERLAND
VROUWEN
GEMEENTEN
IMAGO
ONDERWIJS
VLEES
INTEGREREN
GEBED
WETTEN
BESNIJDENIS
RAMADAN
HOOFDDOEK
WOORDENLIJST
STROMINGEN
FEESTDAGEN
WOERDEN
BOEKEN
ZAANDAM
WAALWIJK
GORNICHEM
AMSTERDAM ZUID-OOST
ORGANISATIES
LINKS
GRAFIEKEN

Woordenlijst

Allah God

Bismillah Letterlijk 'in de naam van God'. Vrome uitroep bij het begin van een handeling.

Chador Sluier, hoofddoek.

Dhikr Mystiek ritueel waarbij bepaalde formules en namen van God een aantal keren worden herhaald. De Dhikr gaat vaak gepaard met ritmische bewegingen van hoofd en lichaam.

Ezau Benaming voor Jezus.

Fatwa Gezaghebbende uitspraak van een een moefti in religieus-juridische kwesties.

Ghusl Grote rituele 'wassing'.

Hadj Bedevaart naar Mekka.

Imam Religieus-politiek leider van een islamitische gemeenschap of gebedsvoorganger.

Jihad Heilige oorlog.

Kadi Islamitische rechter.

Laylat al-qadr Nacht van de 27ste ramadan waarin Mohammed zijn eerste openbaring zou hebben gekregen.

Masdjid Letterlijk: plaats waar men neerknielt, ofwel: moskee.

Nabi Profeet.

Oelema Islamitische rechts- en godsdienstgeleerden.

Pir Soefi-sjeik (islamitische mysticus).

Qoer'aan Koran, het woord van God zoals dat aan Mohammed zou zijn geopenbaard.

Rabbi Populaire naam in Noord-Afrika voor Allah. Letterlijk: mijnheer.

Sjarie'a Islamitische wetgeving, gabaseerd op de koran.

Talaaq Verstoting van de echtgenote door de echtgenoot.

Umma Islamitische geloofsgemeenschap.

Vilayat-i-Faqih Perzisch voor: 'de heerschappij van de rechtsgeleerde'.

Wadjib Verplichte handeling.

Yawm al-gumah Letterlijk: 'dag van samenkomst', ofwel: vrijdag.

Zakat Verplichte aalmoes voor liefdadige en religieuze doeleinden.

NRC Webpagina's
17 december 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1998