teller

NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


ISLAM IN NEDERLAND
VROUWEN
GEMEENTEN
IMAGO
ONDERWIJS
VLEES
INTEGREREN
GEBED
WETTEN
BESNIJDENIS
RAMADAN
HOOFDDOEK
WOORDENLIJST
STROMINGEN
FEESTDAGEN
WOERDEN
BOEKEN
ZAANDAM
WAALWIJK
GORNICHEM
AMSTERDAM ZUID-OOST
ORGANISATIES
LINKS
GRAFIEKEN

Organisaties

Nederlandse Moslim Raad (NMR)
Samenwerkingsverband van autonome moslimorganisaties in Nederland. Streeft ernaar de islam een gelijkwaardige plaats te geven in de Nederlandse samenleving, naast jodendom en christendom. Kruisbessenstraat 13, 2564 VB Den Haag, = (070) 323 36 98.

Islam Instituut
Wetenschappelijk bureau dat onderzoek doet naar ontwikkelingen in islamitische samenlevingen. Rapenburg 71, 2311 GJ Leiden, postbus 11098 2301 EB Leiden, = (071) 527 79 05.

Debating Club '94
Vereniging van moslim-politici. Vruchtbare voedingsbodem voor jong islamitisch politiek talent. Sibeliusweg 20, 2901 GH Capelle aan den Ijssel, = (010) 202 26 82.

Towards a new start (TANS)
Marokkaanse organisatie die, door middel van een uitgebreid netwerk, nieuwe kansen wil scheppen voor Marokkaanse jongeren. Postbus 523, 3500 AM, Utrecht, www.tans.nl.

Moslim Informatie Centrum (MIC)
Verstrekt informatie over de islam en moslims in Nederland en organiseert lezingen en cursussen. Beeklaan 207, 2562 AE Den Haag, = (070) 361 44 63.

Nederlandse Islamitische Bond voor Ouderen (NISBO)
Belangenorganisatie voor islamitische ouderen. Geeft voorlichting en volgt beleidsontwikkelingen die van belang zijn voor moslimouderen. Afrikaanderplein 40, 3072 EC Rotterdam, = (010) 486 62 90.

Landelijke Islamitische Vrouwenorganisatie Nederland (LIVON)
Belangenorganisatie van moslimvrouwen in Nederland. De LIVON organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en congressen en doet onderzoek naar de leefomstandigheden van moslimvrouwen in Nederland. Afrikaanderplein 40, 3072 EC Rotterdam, = (010) 486 62 90.

Studenten Unie Nederland (SUN)
Het ledenbestand van de SUN bestaat uit belijdende (merendeels Turkse) moslimstudenten. Postbus 2206, 3500 GE Utrecht, = (030) 253 63 85.

Stichting Tefekkur Nederland
Verstrekt informatie over de islam, moslims en in het bijzonder soefisme. Lezingen op aanvraag. Larenseweg 12, postbus 712, 1200 AS Hilversum, = (035) 642 21 90.

Nederlandse Moslim Omroep (NMO)
Verbonden aan de Nederlandse Moslim Raad (NMR). In de programma's (radio en televisie) staan zowel de islamitische geloofsopvattingen als de sociale problemen van (islamitische) migranten centraal. Heuvellaan 35, Postbus 418, 1200 AK Hilversum, = (035) 625 29 00.

Islamitisch Pedagogisch Centrum
Bevordert de religieuze identiteit van moslimkinderen op zowel islamitische als niet-islamitische scholen. Dedemsvaartweg 203, 2545 AX Den Haag, = (070) 367 43 08.

Unie van Marokkaanse Moslim Organisaties in Nederland (UMMON)
Met circa honderd leden de grootste Marokkaans-islamitische koepelorganisatie in Nederland. Weesperzijde 74, 1091 EH Amsterdam, = (020) 693 50 40.

Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN)
Turks-islamitische koepelorganisatie met zo'n vijftig leden (moskee-organisaties en jongerencentra). Van Lieflandlaan 3, 3571 AA Utrecht, = (030) 273 40 86.

International Muslim Organization (IMO)
Koepelorganisatie van Surinaamse moskeeen in Nederland. Kruisbessenstraat 13, 2564 VB Den Haag, = (070) 323 36 98.

Islamitische Raad Nederland (IRN)
Probeert de emancipatie van moslims in Nederland te bevorderen. Spelderholtstraat 167, 1025 BM Amsterdam, (020) 618 28 74.

NRC Webpagina's
17 december 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1998