teller

NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


ISLAM IN NEDERLAND
VROUWEN
GEMEENTEN
IMAGO
ONDERWIJS
VLEES
INTEGREREN
GEBED
WETTEN
BESNIJDENIS
RAMADAN
HOOFDDOEK
WOORDENLIJST
STROMINGEN
FEESTDAGEN
WOERDEN
BOEKEN
ZAANDAM
WAALWIJK
GORNICHEM
AMSTERDAM ZUID-OOST
ORGANISATIES
LINKS
GRAFIEKEN

Gebed

Het ritueel gebed (salaat) wordt beschouwd als de belangrijkste van de vijf zuilen van de islam. Het gebed wordt vijf keer per dag gedaan op vaste tijdstippen: voor zonsopgang, op het midden van de dag, aan het einde van de middag, na zonsondergang en in de late avond. De oproep voor elk van de vijf dagelijkse gebeden wordt gedaan door de moeddzin of muezzin (gebedsoproeper) vanaf de minaret van de moskee - soms met behulp van een luidspreker.

Een moslim die een salaat gaat verrichten, moet ritueel rein zijn. Geslachtsgemeenschap, zaadlozing, menstruatie en bevalling worden als grote onreinheid beschouwd. Braken, urineren, bloeden en het doen van een behoefte als kleine onreinheid. Bij kleine onreinheid volgt een wudu: reiniging van het gezicht, de nek, de handen, de onderarmen en voeten. Bij grote onreinheid dient het hele lichaam te worden gewassen (ghusl). Voorafgaande aan de wassing spreekt de gelovige de intentie (niyya) uit dat hij een salaat gaat verrichten.

foto moskee
Foto Rien Zilvold

Het gebed wordt verricht in een speciale (rein verklaarde) ruimte of op een gebedskleed. De gelovige bidt in de richting van het heiligdom in Mekka (Ka'ba), dat wordt aangegeven door middel van een gebedsnis (mihraab). Het gebed verloopt volgens een vast patroon waarbij de gelovige van tijd tot tijd met zijn voorhoofd de grond raakt, onderwijl reciterend uit de koran. Het gebed wordt afgesloten met de salaam-formule: 'vrede over u en het Erbarmen Gods'.

Behalve de dagelijkse salaats bestaan er ook speciale salaats ter gelegenheid van religieuze feesten of begrafenissen. Het ritueel van deze gebeden wijkt enigszins af van de dagelijkse gebeden.

NRC Webpagina's
17 december 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1998