teller

NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


ISLAM IN NEDERLAND
VROUWEN
GEMEENTEN
IMAGO
ONDERWIJS
VLEES
INTEGREREN
GEBED
WETTEN
BESNIJDENIS
RAMADAN
HOOFDDOEK
WOORDENLIJST
STROMINGEN
FEESTDAGEN
WOERDEN
BOEKEN
ZAANDAM
WAALWIJK
GORNICHEM
AMSTERDAM ZUID-OOST
ORGANISATIES
LINKS
GRAFIEKEN

Boeken

Een greep uit boeken over de islam die in de handel zijn:

In het huis van de islam Standaardwerk over de geschiedenis van de islam. Uitleg over religieuze rituelen, religieuze stromingen, het islamitisch recht en geloofsvoorstellingen.Henk Driessen (red.), uitgeverij Sun, Nijmegen (1997), 49,50 gulden.

Nieuwe inleiding tot de islam Helder boek over zaken die bekend zijn, maar waar weinigen het fijne van afweten: de koran, de vijf zuilen en feestdagen als de ramadan. J.J.G.Jansen, uitgeverij Coutinho, Bussum (1998), 39,50 gulden.

Mensen, rechten en islam Essays over uiteenlopende zaken als het persoonsbeeld in de Koran, mensenrechten in de islamitische wetgeving, het islamitisch familierecht in de Nederlandse rechtsorde en godsdienstvrijheid op de werkvloer. Katja Noordam, Roemer van Oordt en Coskun Coruz (redactie), uitgeverij Bulaaq/SBLI (1998), 29,50 gulden.

Prisma van de islam Beknopt overzicht van bekende en minder bekende islamitische begrippen.

Inge Arends, Dick Douwes en Arend Jan Termeulen, uitgeverij Het Spectrum, Utrecht (1995), 17,50 gulden.

Ik ben christen, mijn partner is moslim: de praktijk van inter- religieuze huwelijken Een serie interviews met christenen en moslims over het gemengde huwelijk. Tevens informatie over dit fenomeen. G. Speelma, uitgeverij Kok, Kampen (1995), 29,50 gulden.

Het raadsel van de multicultuur Essays over de gecompliceerde verhouding van Nederland en Europa tot de Arabische wereld. Met veel aandacht voor de wederzijdse misverstanden. J. Brugman, uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam (1998), 39,90 gulden.

Islam voor ongelovigen Korte schets van de geschiedenis van de islam met verklaringen van islamitische cultuuruitingen. Verder aandacht voor de ontwikkeling van de wetenschap en het opkomende fundamentalisme. L. Catherine, uitgeverij Babylon-De Geus, Amsterdam, (1997), 59,90 gulden.

Moslim in de polder: Frits Bolkestein in gesprek met Nederlandse moslims Serie gesprekken tussen Bolkestein en moslims uit Nederland, Suriname, Turkije en Marokko. Een verslag van hun integratie in de Nederlandse samenleving. F. Bolkestein, uitgeverij Contact, Amsterdam (1997), 29,90 gulden.

Nederland en zijn islam: een ontzuilde samenleving reageert op het ontstaan van een geloofs-

gemeenschap Studie naar het ontstaan en de ontwikkeling van islamitische instellingen in Nederland. Centrale vraag: krijgt de institutionalisering van de islam in Nederland wel voldoende ruimte? J. Rath, uitgeverij Het Spinhuis, Amsterdam (1996), 40 gulden.

Van mat tot minaret: de institutionalisering van de islam in Nederland. Gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van de islamitische organisaties in Nederland. Nico Landman, VU Uitgeverij, Amsterdam (1992), 49,50 gulden.

NRC Webpagina's
17 december 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1998