teller

NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


ISLAM IN NEDERLAND
VROUWEN
GEMEENTEN
IMAGO
ONDERWIJS
VLEES
INTEGREREN
GEBED
WETTEN
BESNIJDENIS
RAMADAN
HOOFDDOEK
WOORDENLIJST
STROMINGEN
FEESTDAGEN
WOERDEN
BOEKEN
ZAANDAM
WAALWIJK
GORNICHEM
AMSTERDAM ZUID-OOST
ORGANISATIES
LINKS
GRAFIEKEN

Feestdagen

In de islamitische wereld worden verschillende religieuze feestdagen gevierd. De belangrijkste:

Suikerfeest (ied al-fitr)
Aan het einde van de ramadan is dit een feest van cadeaus en snoepjes voor de kinderen en nieuwe kleding voor de volwassenen. In Nederland wordt het Suikerfeest steeds vaker met niet-moslims gevierd om het wederzijds begrip te bevorderen.

Offerfeest (ied al-adha)
Wordt gevierd aan het einde van de bedevaart naar Mekka. Bij het Offerfeest herdenken moslims het offer van Ibrahim, die bereid was zijn zoon Isma'iel op te offeren voor God. Op de tiende dag van de hadj slacht iedere familie die daartoe de middelen heeft een schaap en verdeelt het vlees onder familieleden en armen.

Asjoura
Feest ter afsluiting van een tien dagen lange rouwperiode waarin de dood van imam Husayn (de kleinzoon van Mohammed) wordt herdacht. Dat gebeurt in de vorm van processies, passiespelen en samenkomsten waarbij verhalen en poezie ten gehore worden gebracht. Het meest indringende ritueel is de zelfkastijding door volwassen mannen; in processie lopen ze door de straten, terwijl ze zichzelf met kettingen, touwen en stokken tot bloedens toe slaan.

Maulid al nabi
Feest ter ere van de geboorte van Mohammed. Is vooral onder Surinaamse moslims zeer populair.

NRC Webpagina's
17 december 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1998